Hoeveel interest op lening aan vennootschap in 2020?

Accountancy
27 januari 2020 - Serge Mesotten

Hoeveel interest op lening aan vennootschap in 2020?

Leent een bestuurder of aandeelhouder geld aan zijn vennootschap, dan mogen zij daarop interesten vragen. De gevraagde interesten moeten wel onder de ‘marktrente’ blijven want anders worden de aftrekbare interesten geherkwalificeerd naar dividenden die in hoofde van de vennootschap niet fiscaal aftrekbaar zijn. Sinds 1 januari 2020 wordt die marktrente, ten gevolge van de hervorming vennootschapsbelasting, op een nieuwe manier vastgelegd. 

Marktconform

Heeft een bestuurder een tegoed op zijn rekening-courant, dan mogen daarover interesten gevraagd worden. De interesten moeten wel marktconform blijven want anders worden zij op fiscaal vlak als niet-aftrekbare dividenden beschouwd. Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting kan die herkwalificatie gebeuren indien één of twee grenzen overschreden wordt, nl. hoogte van het voorschot of een markrente. Een voorschot is een geldlening die aan een vennootschap toegestaan is door haar aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders, of hun gezinsleden. Niet elk tegoed op een rekening-courant is echter een geldlening. Dat is bv. het geval wanneer er goodwill uit een eenmanszaak wordt verkocht aan een vennootschap in het kader van de oprichting ervan en waarbij een betalingsuitstel wordt verleend. Sinds 1 januari 2020 wordt elke vordering door o.m. een bestuurder en aandeelhouder die betrekking heeft op de periode na 31 december 2019 als een voorschot beschouwd. Ook een uitstel van betaling door hen wordt dus als een voorschot beschouwd.  

Voorschot

Als het voorschot hoger is dan de som van de belaste reserves bij begin van het boekjaar en het gestorte kapitaal op het einde van het boekjaar, dan is het voorschot overdreven met gevolg dus dat de interesten op het voorschot als dividenden beschouwd worden. Is die eerste drempel niet overschreden, dan moet er nog op gelet worden dat de interesten onder de marktconforme interestvoet blijven om aldus herkwalificatie te vermijden. Sinds 1 januari 2020 en voor interesten na 31 december 2019 is de marktrente op niet-hypothecaire leningen zonder bepaalde looptijd wettelijk vastgelegd. Voor leningen met een bepaalde looptijd geldt dit echter niet. Hier geldt nog steeds de marktrente die zou betaald moeten worden op een soortgelijke lening betaald aan een financiële instelling gelet op o.m. de looptijd van de lening.

Marktrente

De wettelijk vastgelegde markrente is de MFI-rentevoet en is gelijk aan met 2,5% verhoogde rentevoet die de Belgische monetaire financiële instellingen (MFI) aan niet-financiële vennootschappen aanrekenen voor leningen tot 1.000.000 euro met een variabel tarief en met een initiële rentebepaling tot een jaar. De MFI-rentevoet waarmee volgens de wetgever rekening moet worden gehouden, is deze van de maand november van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de interesten betrekking hebben. Voor de interesten die betrekking hebben op het kalenderjaar 2020 moet dus worden gekeken naar de MFI-rentevoet van november 2019. Uit de website van de NBB blijkt dat deze 1,56% bedraagt. Interesten op een tegoed rekening-courant worden dus in 2020 geherkwalificeerd naar dividenden zo de gevraagde interest hoger is dan 4,06%.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 december 2020 - Stefan Ghijsen

Controleur staat aan de deur

Op wat letten?

Lees meer
Accountancy
9 november 2020 - Ronny Veys

Verduidelijk over vrijstelling decembervoorschot in 2020

In strijd tegen de coronacrisis!

Lees meer
Accountancy
19 oktober 2020 - Marty Vankemmel

Administratieve commentaar bij schenking (niet-)voedingsmiddelen

Uitzonderingen waarop geen btw moet betaald worden

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!