Hoeveel kost stoppen met uw zaak vanaf 2018?

Fusies en overnames
28 februari 2018 - Dirk van Collie

Hoeveel kost stoppen met uw zaak vanaf 2018?

Als u een zaak uit de grond stapt, dan koopt u bv. machines aan, legt u een voorraad aan en bouwt u doorheen de jaren cliënteel op. Stopt u met uw zaak om die bv. omwille van uw pensioenleeftijd, over te laten aan een derde, of om in een vennootschap te stappen, dan worden stopzettingmeerwaarden daarbij belast. De regering heeft daar in kader van het zgn. Zomerakkoord wel wat aan gesleuteld.

Als u met uw zaak stopt en u maakt winst op de activa die in uw vennootschap zitten, m.a.w. de marktwaarde daarvan is meer dan de waarde waarin ze in de boekhouding staan opgenomen, dan is die winst, of beter gezegd de stopzettingmeerwaarde, belastbaar. In die activa kunnen we o.m. vlottende activa onderscheiden zoals gebouwen, materieel vaste activa zoals voorraden, en immaterieel vaste activa zoals cliënteel.

De vraag is uiteraard hoeveel belasting u privé op die stopzettingmeerwaarden moet betalen? Tot voor kort waren die vlottende activa onderworpen aan de progressieve tarieven in de personenbelasting, dus tot 50%. Op materiële vaste activa gold tot voor kort een belastingtarief van 16,5%, terwijl voor immateriële activa in principe een tarief van 33% gold. Echter, indien u uw zaak stop zet vanaf uw 60 jaar, of het gaat om een gedwongen definitieve stopzetting zoals een onteigening, of naar aanleiding van uw overlijden, dan was er voor die immateriële vaste activa tot een bepaalde grenswaarde slechts een belastingtarief van 16,5% van toepassing. Zit u bij zo’n gedwongen, als bij een vrijwillige stopzetting boven die grenswaarde, die berekend wordt op basis van de zgn. 4x4 regel, dan worden de stopzettingmeerwaarden van die immateriële vaste activa boven dat bedrag belast aan de progressieve tarieven. Daarbij wordt uitgegaan van de belastbare nettowinst of baten die in de vier jaren voorafgaand aan het jaar van stopzetting verkregen zijn, met uitzondering evenwel van de afzonderlijk belaste inkomsten.

In kader van het Zomerakkoord was er wel sprake om voor die vaste activa één belastingtarief in te voeren voor alle stopzettingmeerwaarden, maar dat is aanvankelijk niet gebeurd. Bij wet van 25 december 2017 is wel het tarief van 16,5% voor (im)materiële vaste activa ingeval van overlijden, stopzetting vanaf 60 jaar of nog in geval van definitieve stopzetting verlaagd naar 10%. Ook meerwaarden op andere activa die naar aanleiding van die omstandigheden tot stand komen, kunnen van die 10% genieten. Wat immateriële vaste activa betreft, is het daarbij wel van belang dat voldaan is aan die 4x4 regel. Kortom, komt het erop neer dat bij een gedwongen stopzetting alle activa, met uitzondering van de immateriële activa vanaf een bepaalde grens, voortaan aan 10% belast worden. Aan de tarieven bij een vrijwillige stopzetting is echter niets veranderd.

 

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Gerelateerde artikels

Fusies en overnames, Juridisch advies, Toekomstplanning
11 december 2019 - Marty Vankemmel

Vastgoedvennootschap schenken tegen 0%?

Uitspraak Vlabel

Lees meer
Fusies en overnames
28 februari 2018 - Dirk van Collie

Hoeveel kost stoppen met uw zaak vanaf 2018?

Wat is gewijzigd nav het zomerakkoord? 

Lees meer
Accountancy, Fusies en overnames
1 augustus 2017 - Stefaan Kindt

Voortaan verkeersbelasting voor uw lichte vracht

Nieuwe regelgeving sinds 1 juli 2017 - Ontdek hier of uw lichte vracht door de nieuwe maatregel getroffen wordt!

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!