Hoeveel vennootschapsbijdrage 2020

Fiscaal advies
22 juni 2020 - Stefaan Kindt

Hoeveel vennootschapsbijdrage 2020

Niet enkel zelfstandigen moeten sociale bijdragen betalen, maar ook vennootschappen moeten jaarlijks een sociale bijdrage ophoesten in de vorm van een vennootschapsbijdrage. In het Belgisch staatsblad is begin juni 2020 de vennootschapsbijdrage voor 2020 gepubliceerd. We bekijken hoeveel deze bedraagt en wanneer ze uiterlijk moet betaald worden.

Vennootschapsbijdrage

De vennootschapsbijdrage is eigenlijk een solidariteitsbijdrage die een ruggensteun zou moeten geven aan alle zelfstandigen en die in principe door elke vennootschap moet betaald worden. Startende vennootschappen moet de vennootschapsbijdrage echter niet betalen, ten minste als ze niet de rechtsvorm heeft van een NV en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Starters wil zeggen vennootschappen die nog geen drie jaar oud zijn sinds de oprichting. Om de vrijstelling te kunnen toepassen is het daarenboven vereist dat de bestuurder en de meerderheid van de werkende vennoten in de tien jaar voorafgaan aan de oprichting van de vennootschap niet meer dan drie jaar zelfstandig zijn geweest. Jaarlijks moet aan die vrijstellingsvoorwaarden voldaan zijn.  

Groot of klein

De te betalen vennootschapsbijdrage hangt af van de grootte van de vennootschap. Of een vennootschap groot of klein wordt echter niet bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Net zoals vorig jaar bedraagt de basisbijdrage 347,50 euro die verschuldigd is door vennootschappen waarvan de balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar (2018) lager is dan 702.954,47 euro. Vennootschappen die voormelde maximumgrens overschrijden moeten, net zoals vorig jaar, een verhoogde bijdrage betalen van 868 euro.

Voor 1 juli

In principe moet de vennootschapsbijdrage voor 1 juli betaald worden, maar door de Coronacrisis wordt aan vennootschappen betalingsuitstel verleend. Er is een automatisch betalingsuitstel tot 31 oktober 2020, zonder dat een vennootschap dus moet aantonen dat er betalingsproblemen zijn door de Coronacrisis. Gaat het daarentegen om o.m. een startende vennootschap die niet ouder is dan 3 jaar, dan ontsnapt een dergelijke vennootschap pas aan betaling van de vennootschapsbijdrage wanneer ze er uitdrukkelijk om verzoekt via een modelformulier. Uiteraard kan uw dossierbeheerder assistentie verlenen bij de aanvraag.  

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
4 augustus 2020 - Benedikt Torney

Vlaamse steun voor evenementensector via terugbetaalbaar voorschot

Om nieuwe evenementen voor te bereiden!

Lees meer
Fiscaal advies
4 augustus 2020 - Lieve Nelissen

Consumptiecheque nader geregeld

Wat zijn de voorwaarden?

Lees meer
Fiscaal advies
27 juli 2020 - Stefaan Kindt

Belastingvermindering bij investering in startende vennootschap toegelicht

Wat is een startende vennootschap,

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.