Hogere CO2-uitstoot leidt tot minder belastbaar voordeel alle aard

Fiscaal advies
13 januari 2020 - Marty Vankemmel

Hogere CO2-uitstoot leidt tot minder belastbaar voordeel alle aard

De referentie-CO2-uitstoten worden jaarlijks bij K.B. herzien. Voor 2020 is dat gebeurd bij een K.B. van december 2019 die melding maakt van een hogere referentie-uitstoot dan vorig jaar. Die referentie-uitstoten zijn van belang voor de berekening van het privé belastbaar voordeel van een bestuurder die kosteloos een auto van zijn vennootschap ter beschikking krijgt. De hogere referentie-uitstoot leidt tot een lager voordeel alle aard…

Jaarlijkse herziening

Bij K.B. van 3 december 2019 zijn de referentie CO2-uitstoten herzien. Dat gebeurt elk jaar immers in functie van de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoten van auto’s ingeschreven tussen 1 oktober tot 30 september. Concreet is voor voertuigen met een dieselmotor de referentie-uitstoot van 88 (voor 2019) gestegen naar 91 g/km. Ook voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor is de referentie-uitstoot gestegen, nl. van 107 gr/km naar 111 g/km voor 2020. Volgens de minister van Financiën is die stijgen te wijten aan de nieuwe berekening van de CO2-uitstoot. Daarbij wordt immers uitgegaan van de zgn. NEDC 2.0-berekening die beter zou aansluiten bij een realistische CO2-uitstoot.

Referentie-uitstoot

Deze referentie-uitstoten gelden voor privé belastbare voordelen die sinds 1 januari 2020 worden toegekend, en meer bepaald voor het voordeel alle aard dat voortvloeit uit de gratis ter beschikking stelling van een auto door een vennootschap aan haar bestuurder. Hoeveel een bestuurder privé belastingen moet betalen wordt dan o.m. bepaald door die referentie-C02-uitstoten. Om het privé belastbaar voordeel juist te bepalen, wordt de CO2-uitstoot van de auto in kwestie vergeleken met een referentie-uitstoot. Het basispercentage voor de referentie-uitstoot bedraagt 5,5%. Voor elke gram CO2 meer wordt het percentage verhoogd met 0,1% tot maximaal 18%. Voor elke gram CO2 minder dan de referentie-uitstoot daalt het percentage met 0,1% tot minimaal 4%.

Lager belastbaar voordeel alle aard

Vermits de referentie-CO2-uitstoot voor 2020 is gestegen leidt dit ook tot een lager belastbaar voordeel alle aard. Het verschil tussen de CO2-uitstoot van de auto in kwestie en de referentie-uitstoot is m.a.w. kleiner geworden. Op een gratis ter beschikking gestelde dieselauto met bijvoorbeeld een cataloguswaarde van 35.000 euro en met een CO2-uitstoot van 120 gr/km betaalde een bestuurder voor 2019 nog belastingen op een voordeel van 2.610 euro, nl. [5,5% + (120 – 88) x 0,1%] x cataloguswaarde x 6/7, terwijl voor diezelfde auto het voordeel in 2020 2.520 euro bedraagt. De ouderdomscorrectie die ook nog moet worden toegepast in de berekening van het voordeel hebben we evenwel buiten beschouwing gelaten.

terug naar overzicht

Marty Vankemmel

Vennoot Alaska Ieper-Roeselare
+32 (0)57 20 06 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
17 februari 2020 - Benedikt Torney

Hoever reikt het progressievoorbehoud in de personenbelasting?

Wat als u pensioen ontvangt uit Nederland?

Lees meer
Fiscaal advies, Internationaal
10 februari 2020 - Marty Vankemmel

Meer tijd om btw te recupereren voor niet-EU onderneming?

Uitspraak Brussels Hof van Beroep

Lees meer
Fiscaal advies
10 februari 2020 - Dominique Berteloot

Nieuwe richtlijnen en modelattest voor zgn. taxshelter

voor de investering in een startende kmo.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.