In 2017 in een IPT voor iedere zelfstandige!

Toekomstplanning
3 januari 2017 - Stefan Ghijsen

In 2017 in een IPT voor iedere zelfstandige!

Voor iedere zelfstandige is een pensioenopbouw cruciaal vermits zij slechts recht hebben op een zeer beperkt wettelijke pensioenuitkering. Doorgaans wordt dit opgevuld met o.m. het pensioensparen of een zgn. VAPZ, maar de mogelijkheden hiervan zijn eerder beperkt. Bent u bedrijfsleider, dan kan uw vennootschap zelfs een zgn. IPT afsluiten. Een gewone zelfstandige heeft die mogelijkheid echter niet, maar daar komt binnenkort verandering in.

De meeste zelfstandigen zullen in de praktijk naast het pensioensparen of het lange termijn sparen, ook nog een Vrij Aanvullen Pensioen voor Zelfstandigen of zgn. VAPZ afgesloten hebben. Het voordeel hiervan is dat de ingebrachte premies fiscaal aftrekbare beroepskosten zijn en dat de uitkering daarvan later fiscaal mild belast wordt. Het nadeel is echter dat de premies die u hierin stort beperkt dienen te zijn. Ze mogen nl. slechts 8,17% van het jaarlijks netto beroepsinkomen bedragen met een maximum van € 3.060,07 voor inkomstenjaar 2016.

Bedrijfsleiders van een vennootschap kunnen dit nog verder aanvullen. Hun vennootschap zal dan een Interne Pensioentoezegging of zgn. IPT afsluiten. Hier kunnen onbeperkte premies ingebracht worden. Er moet enkel rekening gehouden worden met de zgn. 80%-regel die inhoudt dat uw uiteindelijke pensioen niet hoger mag zijn dan 80% van uw laatste normale bruto jaarbezoldiging, maar dat is al heel wat meer dan de premiemaxima bij het VAPZ. Als bij een IPT die 80%-grens wordt overschreden, dan kan de vennootschap alles wat teveel aan premies betaald werd niet fiscaal in mindering gebracht worden.

Eind juli 2016 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor zelfstandigen binnenkort een extra mogelijkheid krijgen om op een fiscaal vriendelijke manier een aanvullend pensioen op te bouwen, nl. via een Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen of zgn. POZ. Dit systeem komt er op neer dat alle zelfstandige die geen vennootschap hebben, kunnen genieten van de voordelen van een zgn. IPT, zijnde dus in de eerste plaats de onbeperkte premies met inachtneming van de 80%-regel. Ook zelfstandige in bijberoep kunnen er dus gebruik van maken. Daarenboven kan binnen dit nieuwe systeem genoten worden van een belastingvermindering van 30%. Op dit moment is nog niet gekend, wanneer de POZ in werking zal treden. Hoe dan ook, staat dit voor 2017 op de agenda. Wordt dus nog ongetwijfeld vervolgd…

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Toekomstplanning
30 april 2020 - Jay Navas Navarro

OPSTART VAN DE BELGISCHE EXITSTRATEGIE

4 mei komt dichterbij...

Lees meer
Fusies en overnames, Juridisch advies, Toekomstplanning
11 december 2019 - Marty Vankemmel

Vastgoedvennootschap schenken tegen 0%?

Uitspraak Vlabel

Lees meer
Toekomstplanning
21 juni 2018 - Stefan Ghijsen

De Penssioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

1 juli 2018: lancering POZ!

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.