In 2017 in een IPT voor iedere zelfstandige!

Toekomstplanning
3 januari 2017 - Stefan Ghijsen

In 2017 in een IPT voor iedere zelfstandige!

Voor iedere zelfstandige is een pensioenopbouw cruciaal vermits zij slechts recht hebben op een zeer beperkt wettelijke pensioenuitkering. Doorgaans wordt dit opgevuld met o.m. het pensioensparen of een zgn. VAPZ, maar de mogelijkheden hiervan zijn eerder beperkt. Bent u bedrijfsleider, dan kan uw vennootschap zelfs een zgn. IPT afsluiten. Een gewone zelfstandige heeft die mogelijkheid echter niet, maar daar komt binnenkort verandering in.

De meeste zelfstandigen zullen in de praktijk naast het pensioensparen of het lange termijn sparen, ook nog een Vrij Aanvullen Pensioen voor Zelfstandigen of zgn. VAPZ afgesloten hebben. Het voordeel hiervan is dat de ingebrachte premies fiscaal aftrekbare beroepskosten zijn en dat de uitkering daarvan later fiscaal mild belast wordt. Het nadeel is echter dat de premies die u hierin stort beperkt dienen te zijn. Ze mogen nl. slechts 8,17% van het jaarlijks netto beroepsinkomen bedragen met een maximum van € 3.060,07 voor inkomstenjaar 2016.

Bedrijfsleiders van een vennootschap kunnen dit nog verder aanvullen. Hun vennootschap zal dan een Interne Pensioentoezegging of zgn. IPT afsluiten. Hier kunnen onbeperkte premies ingebracht worden. Er moet enkel rekening gehouden worden met de zgn. 80%-regel die inhoudt dat uw uiteindelijke pensioen niet hoger mag zijn dan 80% van uw laatste normale bruto jaarbezoldiging, maar dat is al heel wat meer dan de premiemaxima bij het VAPZ. Als bij een IPT die 80%-grens wordt overschreden, dan kan de vennootschap alles wat teveel aan premies betaald werd niet fiscaal in mindering gebracht worden.

Eind juli 2016 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor zelfstandigen binnenkort een extra mogelijkheid krijgen om op een fiscaal vriendelijke manier een aanvullend pensioen op te bouwen, nl. via een Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen of zgn. POZ. Dit systeem komt er op neer dat alle zelfstandige die geen vennootschap hebben, kunnen genieten van de voordelen van een zgn. IPT, zijnde dus in de eerste plaats de onbeperkte premies met inachtneming van de 80%-regel. Ook zelfstandige in bijberoep kunnen er dus gebruik van maken. Daarenboven kan binnen dit nieuwe systeem genoten worden van een belastingvermindering van 30%. Op dit moment is nog niet gekend, wanneer de POZ in werking zal treden. Hoe dan ook, staat dit voor 2017 op de agenda. Wordt dus nog ongetwijfeld vervolgd…

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Gerelateerde artikels

Toekomstplanning
2 december 2021 - Stefan Ghijsen

Straffe Wolven gezocht!

Jobs voor ervaren accountants in Brugge, Gent en Wemmel!

Lees meer
Toekomstplanning
30 november 2021 - Lisa Deschaeck

Einde discriminatie!

Het Grondwettelijk Hof stelt eindelijk een einde aan de jarenlange discriminatie tussen onroerende en roerende goederen inzake de verrekening van de buitenlandse erfbelasting.

Lees meer
Toekomstplanning
25 mei 2021 - Stefan Ghijsen

Bijverdienen na pensioen in 2021

Opletten met grensbedragen!

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!