Interest bij de fiscus gedaald

Accountancy
22 januari 2018 - Ron Vos

Interest bij de fiscus gedaald

Wanneer u en/of uw vennootschap te laat bent met het betalen van de inkomstenbelasting, dan moet u daarop interesten betalen. Dat geldt echter ook omgekeerd wanneer u een tegoed heeft bij de fiscus en u die niet tijdig terugbetaald krijgt. Tot voor kort bedroegen die interesten 7%, maar de recente hervormingswet heeft die interesten verlaagd. In een recente circulaire wordt uit de doeken gedaan wat er concreet moet gebeuren om die interesten terug te krijgen.

Moet u interesten aan de fiscus betalen wegens laattijdige betaling van uw personenbelasting, of van de vennootschapsbelasting van uw vennootschap of van uw verkeersbelasting, dan spreekt men over zgn. nalatigheidinteresten. Tot vorig jaar bedroegen die interesten 7%, maar in kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd bepaald dat de interest voortaan zal worden vastgesteld in een korf van 4% tot 10%. Voor inkomstenjaar 2018 zal de nalatigheidinterest 4% bedragen. Dat is dus bijna de helft van wat u tot voor kort aan nalatigheidinteresten aan de fiscus moest betalen.

Dient u of uw vennootschap belastingen terug te krijgen en de fiscus is daar te laat mee, dan spreekt  men van zgn. moratoriuminteresten. Ook die interesten bedroegen tot voor kort 7% en uiteindelijk deed u daar dan nog niet zo’n slechte zaak mee vermits de interesten voor een belegging bij de bank immers veel lager liggen. De fiscus zou uiteraard de fiscus niet zijn om die moratoriuminteresten naar beneden te trekken. In kader van de hervormingswet heeft de fiscus het tarief daarvan dan ook verlaagd naar 2%. Vroeger kreeg u die moratoriuminteresten automatisch toegekend, maar dat is nu ook gewijzigd geworden. De fiscus heeft daaromtrent een circulaire uitgevaardigd, maar helaas spreekt de fiscus zich op een aantal vlakken zelf tegen.

Wilt u die moratoriuminteresten ontvangen, dan moet u eerst en vooral de fiscus voortaan in gebreke stellen. De interesten beginnen dan te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de ingebrekestelling gebeurde. Die ingebrekestelling kan gebeuren bij gewone brief, maar ook via een bezwaar die tegen een aanslag ingediend wordt. In het laatste geval is het dan wel mogelijk dat de betalingstermijn van de fiscus nog niet verstreken is waardoor uw aanmaning eigenlijk niet geldig is. Echter, een voorbeeld in de memorie van toelichting bij de hervormingswet spreekt dit duidelijk tegen waardoor een aanmaning in het bezwaarschrift wel degelijk mogelijk is. Daarenboven is de vereiste gesteld in de circulaire, nl. dat de betalingstermijn van de fiscus eerst moet verstreken zijn vóóraleer uw ingebrekestelling gebeurt, nergens terug te vinden in de wet.

terug naar overzicht

Ron Vos

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67
+32 (0)475 56 15 53

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
6 november 2019 - Marty Vankemmel - Stefan Ghijsen

Uitnodiging bedrijvencontactdagen op 4 en 5 december in KortrijkXpo

Registreer u hier gratis en kom even langs op onze stand?

Lees meer
Accountancy
15 oktober 2019 - Laurens Snauwaert

Een prijsvermindering als loon

De spelregels!

Lees meer
Accountancy
15 oktober 2019 - Serge Mesotten

Mag de fiscus u overal in de gaten houden?

Recht op privacy?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.