Invloed van het nieuwe erfrecht op waarde van schenking

Juridisch advies
18 juni 2018 - Dirk van Collie

Invloed van het nieuwe erfrecht op waarde van schenking

Onder het huidige erfrecht moeten schenkingen gedaan tijdens het leven aan erfgenamen terug worden ingebracht in de nalatenschap. Het nieuwe erfrecht, dat vanaf 1 september 2018 van kracht wordt, heeft wel een invloed op de manier waarop die schenkingen moeten gewaardeerd worden. We lichten kort toe.

In het huidige erfrecht wordt ervan uitgegaan dat iemand die een schenking doet, de bedoeling heeft de gelijkheid tussen al zijn erfgenamen te behouden. Deze schenking moet bijgevolg in de nalatenschap ingebracht worden. De schenking moet m.a.w. na het overlijden van de schenker deel uitmaken van zijn te verdelen nalatenschap, tenzij de schenking buiten erfdeel plaats vond. In het nieuwe erfrecht, dat vanaf 1 september 2018 in werking treedt, zal dit echter anders verlopen daar de verplichting tot inbreng in de nalatenschap dan beperkt zal worden tot de afstammelingen (kinderen).

Het nieuwe erfrecht heeft ook een belangrijke invloed op de waarde van de schenking. Volgens de huidige regels wordt een schenking van roerende goederen, zoals geld of effecten, gewaardeerd op de dag van de schenking. Bij een onroerend goed, zoals een woning, geldt de waarde op de dag van de verdeling van de erfenis, of m.a.w. op moment van overlijden, en gebeurt de inbreng in natura (het vastgoed zelf). Volgens de nieuwe erfrechtelijke regels zullen vanaf 1 september 2018 alle schenkingen echter gewaardeerd worden op de dag van de schenking, en dan geïndexeerd tot de dag van het overlijden, om tot een actuele waardering te komen. Op die manier worden alle kinderen gelijk behandeld, maar mogelijks is dat niet wenselijk. Stel u heeft bv. twee kinderen, en uw ene kind heeft u reeds op zijn twintigste € 50.000 geschonken. Uw ander kind krijgt dit ook op zijn twintigste verjaardag, maar dat vindt plaats na 1 september 2018, nl. pas over bv. ettelijke jaren. De nieuwe waarderingsregels leidt er dan toe dat uw ander kind, gelet op de indexatie, meer zal moeten krijgen om de gelijkheid tussen hen te bewaren.

Die nieuwe waarderingsregel zal immers ook van toepassing zijn op oude schenkingen, of m.a.w. op schenkingen gedaan vóór 1 september 2018. Indien u voor die schenkingen echter wenst om de oude  waarderingsmethodes te hanteren, dan moet je ten laatste op 31 augustus 2018 wel het nodige doen. U kunt dan bij de notaris een zgn. verklaring tot behoud afleggen. Die verklaring wordt door de notaris dan ingeschreven in het Centraal Register van Testamenten (CRT).

 

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
13 augustus 2019 - Dirk van Collie

Het financieel plan in het nieuwe vennootschapsrecht

Strengere eisen!

Lees meer
Juridisch advies
12 augustus 2019 - Stefan Ghijsen

De gewijzigde woninghuurwetgeving in Vlaanderen sinds 1 januari 2019

De voornaamste aandachtspunten.

Lees meer
Juridisch advies
12 augustus 2019 - Dirk van Collie

Wat houdt generation skipping in?

Mogelijkheden in het Vlaamse gewest

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.