Is het een sport of niet voor de btw?

Fiscaal advies
8 oktober 2018

Is het een sport of niet voor de btw?

In principe zijn diensten die verband houden met het beoefenen van sport vrijgesteld van btw voor zover de dienstverrichter geen winstoogmerk nastreeft. Eind 2017 heeft het Europese Hof van Justitie verduidelijkt wat onder ‘sport’ moet worden verstaan. In het licht van die zienswijze heeft de btw-Administratie nu ook haar standpunt aangepast.

Een sportclub, zoals een wielerclub, een voetbalclub moet in principe geen btw aanrekenen voor de diensten die ze verricht aan haar leden. Op o.m. coaching en lidgelden zit dus geen btw, voor zover althans de exploitant van de sportinrichting geen winstoogmerk nastreeft, zoals dat bij een vzw het geval is. Dat is een immers een voorwaarde die in het Wetboek Btw zo staat opgenomen. De vraag is dan uiteraard wat onder ‘sport’ moet verstaan worden. In 2017 heeft het Europese Hof van Justitie zich uitgesproken over die vraag.

Er moet sprake zijn, aldus het Hof, van een niet te verwaarlozen lichamelijke component opdat er van sport sprake kan zijn. Concreet moet er m.a.w. toch sprake zijn van een lichamelijke inspanning voor de btw-vrijstelling inzake sport. Zeg maar, geen btw-vrijstelling zonder te zweten. Dat is de reden waarom het Hof in het haar voorliggende geval heeft geoordeeld dat bridgen eigenlijk geen sport is. Een activiteit die ten goede komt aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid volstaat niet. De btw-vrijstelling kan voor bridgen volgens het Hof dan ook niet gelden, zelfs niet wanneer dat bridgen in wedstrijdverband wordt uitgeoefend.

De btw-Administratie heeft zich in een circulaire aangesloten bij de rechtspraak van het Hof van Justitie en breidt die rechtspraak uit naar andere sporten. Alleen activiteiten met een niet te verwaarlozen lichamelijke component worden nog aanvaard als sport. Schaken, kaarten, gamen en andere gelijkaardige activiteiten kunnen niet langer van de btw-vrijstelling genieten. Dat nieuwe standpunt van de btw-Administratie gaat pas in vanaf 1 januari 2019. Sommige clubs zullen vanaf dan met btw te maken krijgen. Indien hun jaarlijkse omzet echter niet meer dan 25.000 euro excl. btw bedraagt, kunnen zij in principe nog wel gebruik maken van de btw-vrijstelling voor de zgn. kleine ondernemer.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.