Kan fiscus de aftrek van een niet-rechtsconforme factuur weigeren?

Fiscaal advies
9 oktober 2017 - Serge Mesotten

Kan fiscus de aftrek van een niet-rechtsconforme factuur weigeren?

Opdat de btw op een factuur kan gerecupereerd worden eist de btw-Administratie dat u over een rechtsconforme factuur beschikt waarop alle verplichte btw-vermeldingen staan. In een zaak die onlangs voor het Hof van Beroep te Bergen kwam werd bij gebrek hieraan de btw-aftrek geweigerd, maar is dat dan ook een reden voor de fiscus om dan ook zomaar de aftrek van die factuur als beroepskost te verwerpen?

Om de btw op een inkomende factuur te kunnen recupereren eist de btw-Administratie nog  steeds dat die factuur rechtsconform opgesteld is. Het is m.a.w. vereist dat op een factuur alle verplichte btw-vermeldingen staan zoals die zijn opgenomen in artikel 5 van K.B. nr. 1 van het Wetboek Btw. Het gaat dan o.m. om de vermeldingen van uw btw-nummer, de naam van uw zaak of vennootschap en een gedetailleerde omschrijving van de geleverde goederen en/of prestaties. Hoewel het Europese Hof van Justitie in het verleden al heeft geoordeeld dat het ontbreken van één van de vermeldingen geen reden op zich is om de btw-aftrek te weigeren, blijft de btw-Administratie hier een zeer strikte formele zienswijze op nahouden.

In de zaak die voor het Hof van Beroep kwam ging het om een arts die de btw op de aankoop van enkele farmaceutische producten had gerecupereerd. Vermits op de factuur niet alle verplichte btw-vermeldingen waren aangebracht, zoals in casu o.m. het ontbreken van de eenheidsprijs van de goederen in kwestie, was dit voor de btw-Administratie een reden om de btw-aftrek daarvan niet toe te staan. Daar bleef het echter niet bij. Omwille van het feit dat de arts dan niet over een rechtsconforme factuur beschikte, was dit ook een reden voor de fiscus om de fiscale aftrek van die factuur te verwerpen wegens het ontbreken van bewijswaarde. De arts was het daar niet mee eens en uiteindelijk belandde de zaak voor het Hof van Beroep te Bergen.

Het Hof van beroep gaf de arts gelijk. De aftrekvoorwaarden in kader van de Btw-wetgeving staan volledig los van de aftrekvoorwaarden als beroepskosten in kader van art. 49 WIB 1992. Het is m.a.w. niet dat u niet over een btw-conforme factuur beschikt, dat de fiscus hieruit zomaar kan concluderen dat die factuur dan geen bewijswaarde heeft om de aftrek als beroepskost toe te staan. De fiscus gaat hier dus te kort door de bocht en heeft de fiscale aftrek aldus ten onrechte verworpen. Deze rechtspraak is toe te juichen omdat ze eigenlijk in het verlengde ligt van het standpunt van het Hof van Justitie die afstand neemt van het formele karakter van een factuur zoals vereist door de Belgische btw-wetgeving. Voor de aftrek als beroepskost volstaat immers dat u beschikt over een bewijskrachtig document zoals o.m. een factuur, maar is die factuur vanuit formeel oogpunt niet correct voor de btw-Administratie, dan is dat niet voldoende voor de fiscus om de aftrek daarvan als beroepskost te verwerpen wegens geen bewijswaarde voorhanden.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
31 oktober 2019 - Stephanie Seré

Aangifte personenbelasting in de e-Box

Welke stappen ondernemen?

Lees meer
Fiscaal advies
22 oktober 2019 - Veerle Slagmeulder

Soepelere bewijsvoering voor intracommunautaire levering vanaf 1 januari 2020

Een aantal vormelijke verplichtingen!

Lees meer
Fiscaal advies
22 oktober 2019 - Dirk van Collie

De zgn. effectentaks ongrondwettig

Enkel voor de toekomst!

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.