Kleine ondernemers mogen hun btw-nummer niet opgeven aan aannemers

Fiscaal advies
10 september 2018 - Marnix Veracx

Kleine ondernemers mogen hun btw-nummer niet opgeven aan aannemers

Ook al krijgen vrijgestelde kleine ondernemingen een btw-nummer toegekend, het voordeel is dat zij ontsnappen aan een heleboel btw-verplichtingen, zoals het indienen van periodieke btw-aangiften. Dat geldt ook voor landbouwondernemingen. Nemen zij diensten af van een aannemer, dan is het vanaf 1 oktober 2018 belangrijk dat zij hun btw-nummer niet meedelen aan de desbetreffende aannemer.

Vrijgestelde kleine ondernemingen zijn ondernemingen waarvan de jaarlijkse omzet niet hoger ligt dan 25.000 euro excl. btw. Het is echter een optioneel stelsel, maar doet een btw-plichtige daar een beroep op, dan kan hij weliswaar geen btw-recupereren op kosten, maar het grote voordeel is wel dat er niet moet voldaan worden aan een resem van btw-verplichtingen zoals het indienen van btw-aangiften, van intracommunautaire opgaven. De jaarlijkse klantenlisting moet evenwel ingediend worden. Zo’n kleine ondernemingen krijgt, ondanks de versoepelde te voeren btw-administratie, wel een btw-nummer toegekend. Zij moeten die immers vermelden op hun verkoopfacturen met daarop de vermelding dat zij een vrijgestelde kleine ondermening zijn. Uiteraard zit er geen btw op die factuur vermits een kleine onderneming geen btw-aangiften moet indienen en derhalve geen btw moet doorstorten aan de Belgische schatkist. Een gelijkaardige regeling geldt ook voor landbouwondernemingen.

Doen zij een beroep op een aannemer voor werken in onroerende staat, zoals bouwen, uitvoeren van renovatiewerken, enz., dan zal de aannemer niet kunnen factureren met ‘btw verlegd’, zijnde een factuur zonder btw. Daarvoor is immers vereist dan het hij moet factureren aan een btw-plichtige afnemer die op periodieke basis btw-aangiften indient, en dat is nu net hetgeen waaraan landbouwondernemingen en vrijgestelde ondernemingen niet moeten voldoen, nl. op maand- of kwartaalbasis btw-aangiften indienen. In de praktijk wordt echter veelal de fout gemaakt dat alsnog gewoonweg het btw-nummer wordt medegedeeld met gevolg dat er een foutieve facturatie met btw-verlegging wordt opgesteld met alle gevolgen van dien. In dat geval blijft de aannemer als dienstverrichter in principe schuldenaar van de btw.

De wet van 30 juli 2018 bepaalt echter dat de aannemer wordt ontlast van zijn aansprakelijkheid om de btw te voldoen indien een vrijgestelde kleine ondernemer of landbouwerondernemer toch hun btw-nummer meegeven aan de aannemer. Het gevolg is dat bij de kleine ondernemer en de landbouwerondernemer de verschuldigde btw zal nagevorderd worden, met eventuele boete en nalatigheidinteresten, en dus niet meer bij de aannemer zelf. Die nieuwe regeling zal vanaf 1 oktober 2018 in werking treden. Kortom, de landbouwondernemer en de kleine ondernemer moeten er vanaf dan extra waakzaam op zijn hun btw-nummer niet mee te geven aan een aannemer die zijn werken in onroerende staat wil factureren. De btw-verlegging ter zake kan immers gewoonweg niet toegepast worden en de aannemer moet zijn werken factureren met btw. Wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan zal de btw-Administratie aankloppen bij de kleine ondernemer of landbouwondernemer.

 

terug naar overzicht

Marnix Veracx

Vennoot
+32 (0) 51 22 41 97

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 juni 2019 - Stephanie Seré

Nieuwigheden aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2018

De wijzigingen voor inkomstenjaar 2018!

Lees meer
Fiscaal advies
25 juni 2019 - Veerle Slagmeulder

Deadline indiening aangifte vennootschapsbelasting

Uiterste indieningdatum

Lees meer
Fiscaal advies
17 juni 2019 - Marty Vankemmel

Verhuren met btw: optie of verplichting?

Meer verduidelijking omtrent kortdurende verhuur.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.