Kleine vennootschap voor lagere vennootschapsbijdrage?

Accountancy, Fiscaal advies
19 juni 2017 - Serge Mesotten

Kleine vennootschap voor lagere vennootschapsbijdrage?

Ieder jaar moet tegen 30 juni de vennootschapsbijdrage betaald worden, tenzij uw vennootschap vrijgesteld is om die bijdrage te moeten betalen. Indien u een kleine vennootschap heeft, dan betaalt u echter een lagere bijdrage. Even kijken of uw vennootschap dit jaar dan bij de gelukkigen behoort.

De vennootschapsbijdrage is een jaarlijkse bijdrage die uiterlijk op 30 juni moet betaald zijn. Sommige vennootschappen moeten die bijdrage zelfs niet betalen, nl. gedurende de eerste drie jaren na hun oprichting. Daarvoor moeten wel een aantal voorwaarden voor vervuld zijn. In de eerste plaats moet het gaan om een personenvennootschap zoals een bvba. Kapitaalsvennootschappen zoals de NV en de Commanditaire vennootschap op aandelen komen dus niet in aanmerking. Daarnaast moet de vennootschap in de KBO ingeschreven zijn als commerciële onderneming of ambachtsonderneming. Burgerlijke vennootschappen onder handelsvorm zoals bij vrije beroepers kunnen dus geen vrijstelling genieten. Ten slotte mogen in de loop van de periode van 10 jaar vóór de oprichting de zaakvoerders of bestuurders én de meerderheid van de werkende vennoten (die geen zaakvoerder of bestuurder zijn) ten hoogste 3 jaar zelfstandige geweest zijn. Die 3 voorwaarden moeten ieder jaar opnieuw vervuld zijn.

Het blijft echter niet bij de vrijstelling voor ‘nieuwe’ vennootschappen. Indien uw vennootschap gedurende een bepaald jaar geen enkele activiteit heeft gehad, moet u de vennootschapsbijdrage voor dat kalenderjaar niet betalen. Het sociaal verzekeringsfonds mag deze vrijstelling toestaan op basis van een attest van de Controleur van de dienst vennootschapsbelastingen met de vermelding dat de vennootschap met ingang vanaf een bepaald kalenderjaar geen handels- of burgerrechtelijke activiteit meer uitoefent. Een verklaring dat er geen aangifte werd gedaan, is onvoldoende om de bijdrage te annuleren. Ook in andere gevallen zijn vennootschappen hun vennootschapsbijdrage niet langer verschuldigd. Dit is het o.m. het geval voor vennootschappen die failliet werden verklaard door de rechtbank van koophandel.

Valt uw vennootschap niet onder één van bovengenoemde uitzonderingen, dan bedraagt de bijdrage voor 2017 in principe 868 euro, tenzij uw vennootschap als ‘klein’ kan worden aangemerkt. In dat geval bedraagt de bijdrage slechts 347 euro. Daarvoor moet gekeken naar de balanstotaal van het voorlaatst afgesloten boekjaar of m.a.w. naar de balanstotaal van 2015. Zo mag uw balanstotaal van 2015 niet meer bedragen dan 667.529,12 euro. Is dat het geval, dan komt uw vennootschap dus in aanmerking voor de lagere bijdrage.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy, Fiscaal advies
2 juli 2018 - Laurens Snauwaert

Ook de fiscus komt tegemoet aan wegenwerken

De zgn. hinder- of sluitingspremie.

Lees meer
Accountancy, Fiscaal advies
2 oktober 2017 - Dominique Berteloot

Bepaalde kostendelende verenigingen onder vuur

Europese Hof van Justitie heeft zich uitgesproken over de draagwijdte van de btw-vrijstelling.  

Lees meer
Accountancy, Fiscaal advies
19 september 2017 - Ron Vos

Verzekeringsdiensten nog vrijgesteld van btw?

In overeenstemming met Europese rechtspraak.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.