KMO portefeuille

Subsidies
2 december 2020 - Stefan Ghijsen

KMO portefeuille

Wie komt in aanmerking?

De kmo-portefeuille richt zich tot beoefenaars van vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen met een aanvaardbare rechtsvorm, vestiging in het Vlaamse Gewest, op voorwaarde dat zij cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

Criteria KO MO
Tewerkstelling Minder dan 50 Minder dan 250
Jaaromzet maximum €10 miljoen maximum €50 miljoen
Balanstotaal maximum €10 miljoen maximum €43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie ook vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden/de-europese-kmo-definitie).
Enkel ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen kunnen steun aanvragen.
Vzw's komen niet in aanmerking voor de subsidies van de kmo-portefeuille (Zie rubriek Adviessteun voor vzw's) .
Je kan de subsidie enkel aanvragen voor 'werkenden in je bedrijf' in de vestiging in het Vlaams Gewest.

Wat komt in aanmerking voor opleiding

Met de kmo-portefeuille kan de kostprijs van opleidingen, bij een geregistreerde dienstverlener, gevolgd door de werkende in een onderneming gesubsidieerd worden. Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en gericht zijn op de kernprocessen van de onderneming.
Afstandsleren of e-learningformules komen enkel in aanmerking indien er ook een contact voorzien is met de lesgever.
Voor elke opleiding moet een gepersonaliseerd vormingsattest worden uitgereikt en moet de opleidingsverstrekker een aanwezigheidslijst bijhouden.

Voorbeelden: informaticacursus, taaltraining, managementtraining, vorming sociale- en communicatievaardigheden,…

Wat komt in aanmerking voor advies

Advies in de kmo-portefeuille zijn schriftelijke raadgevingen verstrekt door een geregistreerde dienstverlener, gericht op de kernprocessen van de onderneming, bedoeld om de werking van jouw onderneming te verbeteren. De raadgevingen stellen je in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor jouw bedrijf.

Er zijn 2 mogelijke vormen van advies:

Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en begeleiding bij implementeren.

Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Voorbeelden: opstellen communicatieplan; marketingplan; marktanalyse maken; investeringsanalyse maken; adviezen met het oog op het afsluiten van joint-ventures; identificeren, analyseren, bestuderen van mogelijke technische problemen, invloedsparameters of belemmeringen die zich stellen rond een beoogde innovatie; adviezen in het kader van intellectuele eigendom zoals een octrooieerbaarheidsonderzoek of advies omtrent merkstrategie…

Uitgesloten: advies over gewone bedrijfsuitgaven, wettelijk verplichte adviezen.

Omvang steun

Kleine onderneming
Voor een kleine onderneming wordt een steunpercentage van 30% gehanteerd tot een maximum van € 7.500 steun op jaarbasis.

Middelgrote onderneming
Voor een middelgrote onderneming wordt een steunpercentage van 20% gehanteerd tot een maximum van € 7.500 steun op jaarbasis.

Extra toelichting
Het aanvaardbare projectbedrag voor opleiding dient minimum € 100 te bedragen;

Het aanvaardbare projectbedrag voor advies dient minimum € 500 te bedragen;

Het betreft een jaarlijkse cyclus met een extra betaaljaar om de lopende projecten af te werken;

Welke kosten:

Opleidings- of advieskost;

Catering bij opleiding tot € 25 per persoon per dag;

Cursusmateriaal voor zover dit uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding;

Verplaatsingskosten docent.

BTW wordt niet gesubsidieerd.

De-minimis
Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/wat-is-de-kmo-portefeuille.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt volledig digitaal. Als je voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet je je onderneming eerst registreren.

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat je een overeenkomst voor advies hebt afgesloten met je dienstverlener of een persoon die werkt binnen je onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. De gebruikershandleiding van de kmo-portefeuille helpt je om vlot een subsidieaanvraag in te dienen.

Vooraleer je jouw aanvraag indient moet je al een overeenkomst afgesloten hebben met een geregistreerde dienstverlener. Best vraag je dan zo snel mogelijk de subsidie aan. Dit moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties. Hieronder staat vermeld welke stappen doorlopen moeten worden.

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Gerelateerde artikels

Internationaal, Subsidies
16 maart 2021 - Profex

SUBSIDIE VOOR BEDRIJVEN DIE LIJDEN ONDER BREXIT

Sinds 1 februari kan u een Brexit-veerkrachtsubsidie aanvragen tot wel 50.000 euro.

Lees meer
Subsidies
22 februari 2021 - Tatyana Vitalyova

Vernieuwde KMO-groeisubsidie 2021

3 keer per jaar de kans om uw subsidieaanvraag in te dienen.

Lees meer
Subsidies
2 december 2020 - Stefan Ghijsen

KMO portefeuille

De kmo-portefeuille is veruit de meest gebruikte en wijdverspreide subsidie voor kmo’s van de Vlaamse Overheid

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!