Lage waardering voor uw voordeel alle aard woning

Accountancy
7 juni 2018 - Dirk van Collie

Lage waardering voor uw voordeel alle aard woning

Krijgt u als bedrijfsleider gratis een woning die eigendom is van uw vennootschap ter beschikking, dan betaalt u daarop als bedrijfsleiders privé belastingen via een zgn. voordeel alle aard. U moet dan wel meer belastingen afdragen dan wanneer die woning door een natuurlijke persoon zou ter beschikking gesteld worden. Die onderscheidende behandeling werd door de Hoven van beroep te Antwerpen en Gent reeds veroordeeld. Het was afwachten hoe de Administratie daarop zou reageren, maar recentelijk hebben zij daarover een circulaire gepubliceerd.

De forfaitaire formule om het voordeel alle aard te berekenen zo u als bedrijfsleider gratis in de woning van uw vennootschap woont is anders dan wanneer een natuurlijke persoon een woning kosteloos zou ter beschikking stellen. In dit laatste geval moet u bv. denken aan een werkgever die aan zijn werknemer in kader van zijn verloning gratis een woning verstrekt. De formule voor de berekening van de gratis ter beschikking stelling door een natuurlijke persoon bedraagt dan nl. het geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning, te vermenigvuldigen met 100/60. Bij een ter beschikking stelling door een rechtspersoon, zoals dus een vennootschap, moet die formule nog eens vermenigvuldigd worden met 3,8 (of 1,25 indien het niet-geïndexeerde kadastraal niet meer dan 745 euro bedraagt), zoals voorzien in een Koninklijk Besluit. De bedrijfsleider krijgt dus een duurdere rekening voorgesteld dan bv. een werknemer.

De Hoven van beroep te Antwerpen en Gent hebben vroeger die onderscheidende behandeling reeds veroordeeld wegens schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. De vermenigvuldigingsfactor van 3,8/1,25 moest dus gewoon weglaten worden ingeval van een gratis ter beschikking stelling door een vennootschap. Ook de Minister van Financiën had zich daar bij aangesloten. Het was evenwel afwachten wat de Administratie zou doen, maar ook zij volgen nu formeel dat standpunt. In een circulaire van 15.05.2018 wordt gesteld dat in alle gevallen gewoonweg de forfaitaire formule van het geïndexeerde kadastraal inkomen x 100/60 moet gevolgd worden (eventueel te verhogen met 2/3 in geval het een gemeubelde woning betreft). Voor alle duidelijkheid dit is een voorlopig standpunt, vermits de Administratie ook te kennen geeft dat er nu gesleuteld wordt aan het Koninklijk Besluit die de vermenigvuldigingsfactor vastlegt.

De nieuwe circulaire is in alle stadia van de procedure van toepassing. Heeft u onlangs nog bezwaar ingediend, dan zal de circulaire als oplossing dienen voor uw hangend geschil. U kunt ook nog steeds bezwaar kunt indienen voor de voorgaande jaren, en daarbij verwijzen naar de hoger vermelde circulaire, uiteraard daarbij rekening houdend met de te respecteren bezwaartermijn. U kunt zich echter niet baseren op een zgn. ambtshalve ontheffing waarbij u tot 5 jaar kunt terug gaan vermits de Administratie de boven aangehaalde rechtspraak niet als een nieuw feit beschouwd.

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
4 mei 2020 - Marnix Veracx

Nieuwe circulaire over dagontvangstenboek

Op papier of digitaal

Lees meer
Accountancy
16 maart 2020 - Benedikt Torney

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in de bouwsector

Wanneer ploegenarbeid?

Lees meer
Accountancy
9 maart 2020 - Lieve Nelissen

Voorafbetalen in 2020

Wat zijn de data?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.