Lening startende KMO duur 4 jaar

Accountancy
1 april 2022 - Dominique Berteloot

Lening startende KMO duur 4 jaar

Duur 4 jaar lening startende KMO cruciaal

Particulieren die investeren in een startende “kleine” vennootschap via een erkend crowdfundingplatform kunnen daarbij onder welbepaalde voorwaarden genieten van een fiscaal gunstregime. Een van die voorwaarden is dat de lening een minimale looptijd van 4 jaar moet hebben. De fiscus is op 19 januari 2022 met een Circulaire op de proppen gekomen die stilstaat bij de sancties indien die looptijd niet gerespecteerd wordt.

Fiscaal gunstregime

Een aantal jaren geleden heeft de fiscus diverse ondersteunende maatregelen gelanceerd ten behoeve van startende ondernemingen. Één van die maatregelen betrof het verschaffen van een lening door een kredietgever-natuurlijk persoon via een erkend crowdfundingplatform aan een “kleine” vennootschap (in de zin van art. 1:24, §§ 1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) die ten hoogste 4 jaar is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het fiscaal gunstregime bestaat erin dat op de eerste schijf van de interesten van de lening geen roerende voorheffing verschuldigd is. De interesten worden daarvan vrijgesteld.

Onder voorwaarden

De lening moet een minimale looptijd hebben van 4 jaar. Dat neemt niet weg dat er op langere termijn kan geleend worden, maar de fiscale vrijstelling op de interesten is sowieso beperkt tot de eerste 4 jaar. Een kredietgever mag daarenboven investeren in meerdere startende vennootschappen, maar dient daarbij wel rekening te houden met een jaarlijks maximumbedrag van 9.965 euro (ongeïndexeerd) voor de fiscale vrijstelling. Geïndexeerd gaat het voor aanslagjaar 2021 tot en met aanslagjaar 2024 om 15.630 euro intresten.

Kleine vennootschap gedurende 4 jaar

De fiscus heeft in circulaire 2022/C/8 van 19 januari 2022 benadrukt dat het voor de toepassing van het fiscaal gunstregime niet enkel om een “kleine” vennootschap moet gaan op het ogenblik van het afsluiten van de lening. De voorwaarde moet gerespecteerd worden gedurende de maximale duur van de vrijstelling van 4 jaar. Voldoet de vennootschap één van de betrokken belastbare tijdperken niet langer aan deze voorwaarde, dan is de vrijstelling niet langer van toepassing op de interesten met betrekking tot dat tijdperk en tot eventuele volgende tijdperken. De fiscale vrijstelling op voorheen verworven interesten blijft in dit geval m.a.w. wel behouden.

Minimale duur van 4 jaar is absolute vereiste

Voormelde Circulaire behandelt ook het scenario waarin de lening vervroegd wordt terugbetaald en er minder dan 4 jaar zijn verstreken tussen de terugbetaling en de datum van afsluiting van de overeenkomst. De fiscus beklemtoont dat de lening een effectieve looptijd van ten minste vier jaar moet hebben. Wordt de lening terugbetaald op minder dan 4 jaar, dan zijn de vrijstellingsvoorwaarden niet meer nageleefd en leidt dit ertoe dat op alle interesten, die sedert de afsluiting van de lening verschuldigd zijn, roerende voorheffing moet betaald worden. De minimale looptijd van de lening is dus absoluut, in die zin dat de fiscale vrijstelling m.b.t. de voorheen betaalde interesten ook verloren gaat.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Gerelateerde artikels

Accountancy
31 mei 2022 - Lieve Nelissen

Bezoldigingstheorie

Wat met stijgende omzet?

Lees meer
Accountancy
1 april 2022 - Dominique Berteloot

Lening startende KMO duur 4 jaar

Sancties indien de looptijd niet gerespecteerd wordt.

Lees meer
Accountancy
26 november 2021 - Stefaan Kindt

ODE AAN DE BOEKHOUDER / ACCOUNTANT

Waarom geen accountant worden? Een mooie toekomst in het verschiet!

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!