Meer duidelijkheid voor beroepsverkopers

10 januari 2017

Meer duidelijkheid voor beroepsverkopers

Bestaat uw professionele activiteit uit de aan- en verkoop van onroerende goederen, dan wordt u beschouwd als een beroepsverkoper of vastgoedhandelaar. Voor de aankoop van onroerend goed geniet u in Vlaanderen dan van een verlaagd tarief van 4% registratierechten. Onlangs heeft de Vlaamse belastingdienst nog enkele standpunten uitgevaardigd wanneer dat verlaagd tarief juist van toepassing is.

In principe geldt voor de aankoop van onroerend goed in Vlaanderen een tarief van 10% registratierechten. Beroepsverkopers betalen daar echter ‘slechts’ 4% registratierechten op. Zij moeten daarvoor een verklaring ondertekenen en een bankwaarborg stellen. Zij moeten er dan wel op letten binnen de vijf jaar na het ondertekenen van die verklaring minimum drie weder verkopen te hebben gerealiseerd. In 2015 had de Vlaamse Belastingdienst of het zgn. Vlabel al beslist dat wanneer er een bouwgrond aangekocht wordt die nadien verkaveld wordt in een aantal bouwgronden, de aparte verkoop daarvan als een afzonderlijke wederverkoop geldt. Op die manier kan aldus vrij snel het minimum van drie weder verkopen gehaald worden.

In 2016 heeft het Vlabel een strenger standpunt ingenomen ingeval van een gesplitste aankoop waarbij een onverdeeld aan 10% en een ander onverdeeld deel aan 4% aangekocht wordt. Dat doet zich bv. voor bij de aankoop van een stuk grond met de bedoeling om er later appartementsgebouw op te richten. Een deel van de grond zal dan immers dienen voor de constructie van de gemeenschappelijke delen. In geval van een dergelijke opsplitsing zal de beroepsverkoper pas aan zijn verplichting tot wederverkoop voldoen indien de optelsom van de weder verkochte gemene delen minstens gelijk is aan de grootte van het deel dat aan het tarief van 4% aangekocht is. Voor het deel dat aangekocht werd tegen 10%, kunt u nog 3/5e terugvragen indien u dat verkoopt binnen de twee jaar.

Een laatste nieuwigheid van het Vlabel is het geval de beroepsverkoper gehuwd is onder het stelsel van gemeenschap van goederen. Er wordt nu aanvaard dat een zekerheid gesteld door één van de echtgenoten geldt voor beide echtgenoten. Er kan dus een onroerend goed aangekocht worden voor rekening van het gemeenschappelijke vermogen volledig onder het verlaagd tarief van 4%. Dat geldt echter niet wanneer de aankoop gefinancierd wordt via een wederbelegging van eigen gelden van één van de echtgenoten.

terug naar overzicht

Gerelateerde artikels

Toekomstplanning
2 december 2021 - Stefan Ghijsen

Straffe Wolven gezocht!

Jobs voor ervaren accountants in Brugge, Gent en Wemmel!

Lees meer
Toekomstplanning
30 november 2021 - Lisa Deschaeck

Einde discriminatie!

Het Grondwettelijk Hof stelt eindelijk een einde aan de jarenlange discriminatie tussen onroerende en roerende goederen inzake de verrekening van de buitenlandse erfbelasting.

Lees meer
Accountancy
26 november 2021 - Stefaan Kindt

ODE AAN DE BOEKHOUDER / ACCOUNTANT

Waarom geen accountant worden? Een mooie toekomst in het verschiet!

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!