Meer huur vragen aan uw vennootschap

Fiscaal advies
24 juli 2018

Meer huur vragen aan uw vennootschap

Verhuurt u een deel van uw eigen woning aan uw vennootschap, dan is het fiscaal interessant om daarvoor zo veel mogelijk huur te vragen. Een belangrijke factor daarbij is echter de zgn. revalorisatiecoëfficiënt die voor inkomstenjaar 2018/aanslagjaar 2019 weer iets hoger ligt dan vorig jaar.

Huur vragen aan uw vennootschap is fiscaal interessanter dan een loon uit uw vennootschap omwille van het feit dat onroerende inkomsten privé fiscaal gunstiger belast worden dan loon. Zowel huur als loon zijn onderworpen aan de progressieve tarieven in de personenbelasting, maar het voordeel van een onroerende huurinkomsten is dat daarvoor een kostenforfait van in principe 40% geldt en dat u op de huurinkomsten ook geen sociale bijdragen betaalt. Juist omwille van het feit dat het daarom voor u al bestuurder of zaakvoerder fiscaal interessanter is om huur in plaats van loon aan uw eigen vennootschap te vragen, heeft de wetgever dat wel aan banden gelegd door met een zgn. herkwalificatiegrens te werken. Al wat nl. boven die grens zit, wordt dan gewoonweg fiscaal zwaarder als loon belast.

De zgn. herkwalificatiegrens wordt als volgt berekend, zijnde het kadastraal inkomen van het verhuurde gedeelte van uw woning x 5/3 x de zgn. revalorisatiecoëfficiënt. Voor inkomstenjaar 2017/aanslagjaar 2018 bedroeg die coëfficiënt 4,39, maar die is naar jaarlijkse gewoonte weer wat gestegen, nl. naar 4,47 voor inkomstenjaar 2018/aanslagjaar 2019. Concreet komt er dat op neer dat u voor 2018 weer wat meer huur aan uw vennootschap kunt vragen in vergelijking met vorig jaar. Handig om te weten is dat indien uw echtgenote samen met u eigenaar is van uw woning, die huurkwalificatie niet voor uw echtgenote geldt voor zover zij dan uiteraard geen zaakvoerder of bestuurder is van uw vennootschap.

De herkwalificatiegrens speelt daarenboven enkel bij een onroerende verhuur. Roerende verhuur van bv. meubilair is onderworpen aan een 30% roerende voorheffing, maar interessant is dat daarbij een kostenforfait van 50% geldt waardoor de effectieve belastingdruk 15% bedraagt. Maakt u in dat geval in uw huurcontract geen opsplitsing tussen roerende en onroerende verhuur, dan wordt geacht 60% te slaan op onroerende verhuur en 40% op roerende verhuur.

 

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.