Meer mogelijkheden op MyMinFin

Accountancy
9 januari 2019 - Marnix Veracx

Meer mogelijkheden op MyMinFin

Onlangs hebben we nog bericht dat u vanaf 2019 MyMinFin moet raadplegen voor uw voorafbetalingen. Maar daar blijft het niet bij vermits ook de btw-Administratie van dat elektrisch platform meer gebruik gaat maken. Het raadplegen van uw rekening-courant bij de btw-Administratie zal voortaan ook via elektronische weg moeten gebeuren.

Voorafbetalen moet vanaf 2019 anders gebeuren. Voor uw eventuele eerste voorafbetaling die op 10 april 2019 bij de fiscus moet toekomen, moet u MyMinFin raadplegen voor de gestructureerde mededeling om die te vermelden op uw overschrijving of storting naar de fiscus. Ook de papieren uittreksels van uw voorafbetalingen gedaan in het loop van een kalenderjaar moet u via MyMinFin raadplegen. U kunt zelfs tot 3 jaar terug gaan. Indien u niet in de mogelijkheid bent om dat op deze elektronische manier te doen, kunt u nog wel altijd om een papieren uittreksel verzoeken bij de fiscus.

Niet enkel de fiscus, maar ook de Btw lijkt deze trend te volgen. Iedere btw-plichtige kan reeds zijn btw-rekeninguittreksels terugvinden op MyMinFin, maar dat zijn echter momentopnames. De btw-Administratie trekt de lijn nu door naar de btw-rekening-courant met een stand van kredieten en betalingen. Blijkens een persbericht van 4 december 2018 van de FOD Financiën kunt u voortaan  de actuele stand van uw rekening-courant bij de btw-Administratie raadplegen via MyMinFin Pro onder de rubriek ‘Fiscaliteit’. Die is dan up to date tot op de dag van de consultatie.

In de praktijk komt dat er dan op neer dat u dus niet meer moeten wachten op het driemaandelijkse overzicht per brief. U kan voortaan op elk moment de status van uw rekening-courant raadplegen. Het gaat hier om een mogelijkheid, niet om een verplichting. De papieren uittreksels die u driemaandelijks ontvangt, blijven immers bestaan, maar in tussentijd kunt u via MyMinFin uw rekening-courant bij de btw-Administratie raadplegen. U moet dus niet verzoeken om papieren uittreksels van uw rekening-courant, wat nog wel moet gebeuren voor de rekeninguittreksels van uw gedane voorafbetalingen.

terug naar overzicht

Marnix Veracx

Vennoot
+32 (0) 51 22 41 97

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
17 juni 2019 - Dominique Berteloot

Fiche 281.50 en vrije beroepers

Boekhoudrecht van toepassing?

Lees meer
Accountancy
29 mei 2019 - Stefan Ghijsen

Alaska zkt. Reisgenoot

Alaska zoekt nieuwe partners die willen meeschrijven aan het accountancyverhaal van de toekomst.

Lees meer
Accountancy
15 mei 2019 - Alexander Colaert

Geen klantenlisting voor advocaten?

Antwoord van het Grondwettelijk Hof.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.