Meer voordelen met een zgn. microvennootschap

Accountancy, Audit
30 juni 2016 - Dominique Berteloot

Meer voordelen met een zgn. microvennootschap

Sinds 1 januari 2016 bestaan er naast de zgn. kmo’s en grote vennootschappen ook de zgn. microvennootschappen. De criteria om daaraan te voldoen werden onlangs nog versoepeld. Op zich is dat geen slechte zaak omdat microvennootschappen op fiscaal en boekhoudkundig vlak een aantal voordelen genieten.

Opdat een vennootschap als een microvennootschap kan gekwalificeerd worden, mogen er niet meer dan één van volgende drie criteria overschreden worden, nl. een balanstotaal van € 350.000, een omzet van € 700.000 of een gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van 10 werknemers. Dit is cijfermatig een verdubbeling van de vroegere criteria. Het gevolg daarvan is dat een kmo voortaan als een microvennootschap kan aangemerkt worden.

Die nieuwe criteria gelden vanaf boekjaar 2016. U moet daarvoor kijken naar uw jaarrekening van 31 december 2015. Voldoet een vennootschap op dat moment aan voormelde vereisten, dan is ze niet alleen een microvennootschap voor het boekjaar 2016, maar ook ineens voor boekjaar 2017. Dat blijft dan zo, ook al zou dan uit de jaarrekening van 31 december 2016 blijken dat er toch méér dan 1 criterium overschreden is.

Het voordeel van een microvennootschap is dat zij hun jaarrekening mogen neerleggen volgens een zgn. microschema en dat de toelichting bij hun jaarrekening ook minder uitgebreid dient te zijn. Het stopt evenwel niet bij dit boekhoudkundig voordeel. Op fiscaal vlak moet een jonge microvennootschap 20% van de bedrijfsvoorheffing die ze inhoudt op de lonen van haar werknemers niet doorstorten, terwijl dit voor een kmo slechts 10% bedraagt. De vennootschap mag dan echter niet ouder zijn dan 4 jaar. Die 4 jaar begint te lopen vanaf de datum van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Ook wanneer u een privé investering doet in een startende microvennootschap, krijgt u daarvoor in uw privé-aangifte een belastingvermindering van 45%. Ook voor een investering in een jonge kmo krijgt u dat belastingvoordeel, maar dat is dan begrensd tot 30%.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Gerelateerde artikels

Accountancy, Audit
1 oktober 2016

Geen klantenlisting meer voor een zgn. kleine ondernemer?

Valt u onder de btw-vrijstellingsregeling voor een zgn. kleine ondernemer, dan bent u vrijgesteld van een aantal btw-verplichtingen zoals het indienen van btw-aangiften. 

Lees meer
Accountancy, Audit
28 september 2016 - Dominique Berteloot

Duidelijkheid over de gespreide taxatie van een zgn. gedwongen meerwaarde

Gespreide wat?

Lees meer
Accountancy, Audit
25 juli 2016 - Serge Mesotten

Btw-vrijstelling voor kostdelende verenigingen aangepast

Een groepering die georganiseerd is in een zgn. kostendelende vereniging kan genieten van een btw-vrijstelling indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn. Sinds 1 juli 2016 werden die voorwaarden echter aangepast om die meer in overeenstemming te brengen met de Btw-richtlijn. We lichten de voornaamste wijzigingen toe.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!