Meerwaarden op aandelen belastbaar?

Fiscaal advies
8 februari 2019 - Dirk van Collie

Meerwaarden op aandelen belastbaar?

In principe is de verkoop van aandelen belastingvrij. Vaak zal de fiscus argumenteren dat zo’n aandelenverkoop niet binnen het normale beheer van uw privévermogen behoort en dus alsnog moet belast worden. Die discussie is onlangs nog aan bod gekomen bij het hof van beroep te Gent die zich heeft moeten uitspreken over een aandelenverkoop door twee broers/bestuurders aan een derde.

De verkoop van aandelen van uw vennootschap waarbij winst wordt gemaakt, de zgn. meerwaarde, is in principe niet belastbaar. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de verkoop kadert in het normale beheer van uw privévermogen. Valt de verkoop derhalve buiten dat normale beheer, dan kan de fiscus die meerwaarde belasten als een zgn. divers inkomen. Wat (ab)normaal is, is echter niet wettelijk bepaald. Als leidraad wordt het goede huisvader principe gehanteerd. Normaal is wat een goede huisvader doet om zijn privévermogen te bewaren en te laten aangroeien. Het gaat derhalve steeds om een feitenkwestie die veelal tot discussies met de fiscus leidt.

Vaak leidt de discussie tot een beslechting door de rechtbank. Dat hebben twee broers mogen ondervinden die de aandelen van hun vennootschap met aanzienlijke winst verkochten aan een derde. De fiscus wilde die winst belasten omdat die volgens hem niet kaderde in het normaal beheer van het privévermogen. De fiscus is in casu nl. van oordeel dat de meerwaarde niet voortkomt van normale verrichtingen van beheer van een privévermogen, maar werd opgebouwd dankzij de activiteiten en beslissingen van de betrokken belastingplichtigen als uitvoerende bestuurders van de hun vennootschap.

De rechter geeft de fiscus echter ongelijk. Goede huisvader betekent niet alleen dat u uw privévermogen beheert zonder grote risico's en bijzondere kennis. Een huisvader is ook de persoon die een actief beroepsleven heeft en in eerste instantie door zijn arbeid en broodwinning zijn vermogen en welvaart opbouwt, aldus het hof. Uit niets blijkt dat zij hun privévermogen abnormaal hebben beheerd. Er waren in casu andere dan fiscale motieven om hun aandelen te verkopen. Wilt u discussies vermijden en vooraf enige zekerheid hebben omtrent de niet-belastbaarheid van uw aandelenverkoop, dan is het ook mogelijk om uw zaak voor te leggen aan de Rulingdienst.

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.