Meldingsplicht zelfstandige groepering uitgesteld

26 februari 2017

Meldingsplicht zelfstandige groepering uitgesteld

Wanneer een zelfstandige groepering of zgn. kostendelende vereniging diensten verricht voor haar leden, dan zij die in principe vrijgesteld van Btw. Sinds 1 juli 2016 heeft de btw-administratie, onder Europese druk, de btw-regeling daaromtrent versoepeld. We zetten de soepele toepassingsvoorwaarden ervan even op een rij.

Zo’n zelfstandige groepering kan opgericht worden door minstens twee belastingplichtigen (natuurlijke of rechtspersonen) die handelingen stellen die krachtens artikel 44 W. Btw zijn vrijgesteld van btw. Het gaat dan bv. om een samenwerkingsverband van geneesheren die gezamenlijk IT- of medische apparatuur aankopen en de kosten daarvan onder zich verdelen. Voor een dergelijke zelfstandige groepering voorziet het Btw-wetboek in een vrijstelling in die zin dat de kosten die dergelijke groepering maakt zonder btw mag doorrekenen aan haar leden. Het gaat dan meer bepaald om diensten die direct nodig zijn voor haar leden en waarvan louter de kostprijs dan doorgerekend wordt. Levering van goederen blijft sowieso aan btw onderworpen.

De versoepeling bestaat erin dat de zelfstandige groepering voortaan ook diensten mag verrichten aan niet-leden, maar dan moet de diensten die de groepering voor haar leden verricht wel het overwegende of m.a.w. meer dan 50% uitmaken. Dat wordt per kalenderjaar bekeken en goederenlevering worden niet meegeteld in de berekening. Wordt die 50% niet gehaald, dan vervalt de vrijstelling en moet er wel degelijk btw gerekend worden op alle handelingen, dus zowel diensten als goederenleveringen van de groepering. Er wordt echter wel een tolerantie van 10% voorzien. Wordt m.a.w. in een bepaald jaar de drempel van 50% niet gehaald (bv. in 2017), dan vervalt de btw-vrijstelling niet in dat jaar, ook niet in het jaar daaropvolgend (2018). Slechts wanneer in dat jaar (2018) de groepering weer niet aan 50% komt, vervalt de vrijstelling wel in het jaar daaropvolgend (2019).

Bestaande groepering moet zich wel spontaan melden bij de Btw-administratie. Dat is nodig om na te gaan of de toepassingsvoorwaarden voor de btw-vrijstelling wel vervuld zijn. Aanvankelijk werd die termijn gesteld op 31 januari 2017, maar de Btw heeft onlangs beslist om die termijn te verlengen tot 31 maart 2017.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
24 november 2020 - Stefan Ghijsen

Wettelijke plafonds

Fiscaal sparen en de maxima!

Lees meer
Fiscaal advies
19 november 2020 - Stefan Ghijsen

Extra fiscale stimulans bij een gift

Fiscale gift 60% aftrekbaar ipv 45% tot eind 2020!

Lees meer
Fiscaal advies
16 november 2020 - Marnix Veracx

Hoe zit het fiscaal met schenking van voedingsmiddelen?

Waarop letten?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!