Meldingsplicht zelfstandige groepering uitgesteld

26 februari 2017

Meldingsplicht zelfstandige groepering uitgesteld

Wanneer een zelfstandige groepering of zgn. kostendelende vereniging diensten verricht voor haar leden, dan zij die in principe vrijgesteld van Btw. Sinds 1 juli 2016 heeft de btw-administratie, onder Europese druk, de btw-regeling daaromtrent versoepeld. We zetten de soepele toepassingsvoorwaarden ervan even op een rij.

Zo’n zelfstandige groepering kan opgericht worden door minstens twee belastingplichtigen (natuurlijke of rechtspersonen) die handelingen stellen die krachtens artikel 44 W. Btw zijn vrijgesteld van btw. Het gaat dan bv. om een samenwerkingsverband van geneesheren die gezamenlijk IT- of medische apparatuur aankopen en de kosten daarvan onder zich verdelen. Voor een dergelijke zelfstandige groepering voorziet het Btw-wetboek in een vrijstelling in die zin dat de kosten die dergelijke groepering maakt zonder btw mag doorrekenen aan haar leden. Het gaat dan meer bepaald om diensten die direct nodig zijn voor haar leden en waarvan louter de kostprijs dan doorgerekend wordt. Levering van goederen blijft sowieso aan btw onderworpen.

De versoepeling bestaat erin dat de zelfstandige groepering voortaan ook diensten mag verrichten aan niet-leden, maar dan moet de diensten die de groepering voor haar leden verricht wel het overwegende of m.a.w. meer dan 50% uitmaken. Dat wordt per kalenderjaar bekeken en goederenlevering worden niet meegeteld in de berekening. Wordt die 50% niet gehaald, dan vervalt de vrijstelling en moet er wel degelijk btw gerekend worden op alle handelingen, dus zowel diensten als goederenleveringen van de groepering. Er wordt echter wel een tolerantie van 10% voorzien. Wordt m.a.w. in een bepaald jaar de drempel van 50% niet gehaald (bv. in 2017), dan vervalt de btw-vrijstelling niet in dat jaar, ook niet in het jaar daaropvolgend (2018). Slechts wanneer in dat jaar (2018) de groepering weer niet aan 50% komt, vervalt de vrijstelling wel in het jaar daaropvolgend (2019).

Bestaande groepering moet zich wel spontaan melden bij de Btw-administratie. Dat is nodig om na te gaan of de toepassingsvoorwaarden voor de btw-vrijstelling wel vervuld zijn. Aanvankelijk werd die termijn gesteld op 31 januari 2017, maar de Btw heeft onlangs beslist om die termijn te verlengen tot 31 maart 2017.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy, Fiscaal advies
25 juli 2017 - Dominique Berteloot

Nieuwe indieningplicht tax shelter startende kmo’s

Let op! Deadline 31 juli 2017

Lees meer
Accountancy
25 juli 2017 - Laurens Snauwaert

Btw-zomerregeling een feit

Uitstel is géén afstel...

Lees meer
Accountancy
17 juli 2017 - Rudy Stubbe

Kilometervergoeding stijgt weer

Na 2 jaar daling terug een stijging.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.