Minder gedoe met de btw

Accountancy
16 november 2016

Minder gedoe met de btw

Een gewone btw-plichtige is ertoe gehouden om iedere maand of elk kwartaal een btw-aangifte in te dienen. Wilt u die formaliteit enigszins terugdringen, dan komt het erop aan om nog vóór het jaareinde de nodige actie te ondernemen.

In de eerste plaats kunt u overschakelen van maand- naar kwartaalaangever waardoor u ieder kwartaal in plaats van iedere maand een btw-aangifte moet indienen. Die overstap kan echter niet zomaar. Uw jaaromzet mag immers niet meer dan € 2.500.000 excl. btw bedragen. In sommige geval ligt die grens lager, nl. op € 250.000 excl. btw. Dat is het geval bij de verkoop van gsm’s, computers en auto’s. Voldoet u aan die omzetvoorwaarde, dan gebeurt de overschakeling niet automatisch. U zult daarvoor een gemotiveerde aanvraag aan uw lokaal btw-controlekantoor moeten richten. Wilt u vanaf 1 januari 2017 overstappen naar een kwartaalregeling, dan dient u uw aanvraag wel vóór eind 2016 in te dienen, vermits de overschakeling immers pas ingaat het kwartaal volgend op uw aanvraag.

Het indienen van btw-aangiften kunt u zelfs volledig achterwege laten, maar dan moet u wel als een zgn. kleine ondernemer kunnen aangemerkt worden. Dat is het geval wanneer uw omzet in 2016 niet meer dan 25.000 excl. btw bedraagt. U blijft er dan zelfs van gespaard om jaarlijks vóór 31 maart een zgn. klantenlisting te moeten indienen voor zover het dan weliswaar om een nihilaangifte gaat of er m.a.w. niets te rapporteren valt. Het nadeel van die regeling is echter dat u dan geen btw-aftrek heeft op uw aankoopfacturen. Ook moet u er rekening mee houden dat er een zgn. btw-herziening moet gebeuren van de btw die u destijds bij aankoop gerecupereerd heeft. Op roerende goederen zit immers een herzieningstermijn van 5 jaar, terwijl deze op onroerende goederen 15 jaar bedraagt. Zolang dat die termijn niet verstreken is, zult u m.a.w. btw moeten terugstorten in verhouding tot het aantal jaar die binnen die termijn nog niet verstreken zijn. Op klein kantoormateriaal van minder dan € 1.000 excl. btw speelt die echter herziening niet.

terug naar overzicht

Gerelateerde artikels

Accountancy
25 april 2023 - Dominique Berteloot

Gevolgen laattijdige indiening aangifte en de bewaartermijn boekhoudkundige stukken

Gevolgen laattijdige indiening aangifte BTW & vennootschapsbelasting - Bewaartermijn boekhoudkundige stukken

 

Lees meer
Accountancy
31 mei 2022 - Lieve Nelissen

Bezoldigingstheorie

Wat met stijgende omzet?

Lees meer
Accountancy
1 april 2022 - Dominique Berteloot

Lening startende KMO duur 4 jaar

Sancties indien de looptijd niet gerespecteerd wordt.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!