Minister spreekt zich uit over btw-behandeling meerdaags seminarie

Fiscaal advies
5 oktober 2020 - Veerle Slagmeulder

Minister spreekt zich uit over btw-behandeling meerdaags seminarie

Een Belgische btw-plichtige die een seminarie in een andere lidstaat dan België gaat bijwonen, moet daarop btw behandelen. Om uit te maken of daarop Belgische of buitenlandse btw verschuldigd is (en wie die btw moet doorstorten naar de Staat), gelden terzake de plaatsbepalingsregels inzake btw waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een ééndags of meerdaags seminarie. In september 2020 heeft de minister in een antwoord op een parlementaire vraag zijn visie daarover gegeven.

Plaatsbepalingsregels

Wanneer een Belgische btw-plichtige diensten verricht voor een btw-plichtige gevestigd in een andere lidstaat dan België (bijv. Duitsland) geldt in principe de zgn. B2B-regel. Dat komt er op neer dat de dienst voor de btw moet gelokaliseerd worden op de plaats waar de ontvanger van de dienst gevestigd is. In het gegeven voorbeeld is dat dus in Duitsland. In principe is er op de dienst dan Duitse btw verschuldigd is die moet voldaan worden door de Duitse btw-plichtige (via zijn Duitse btw-aangifte). De buitenlandse btw-plichtige moet dan immers een factuur zonder btw ontvangen en de Belgische btw-plichtige moet op zijn factuur ‘btw verlegd’ vermelden. Dat is de algemene regel, maar in B2B-context (en in B2C-context) daarop zijn een aantal uitzonderingen. Er gelden nl. bijzondere plaatsbepalingsregels voor o.m. diensten m.b.t. onroerende goederen, alsook voor het verlenen van toegang tot o.m. een educatief evenement zoals een seminarie.

Btw verlegd

In het laatste geval moet de dienst gelokaliseerd worden op de plaats waar het evenement effectief doorgaat. Wanneer een Duitse btw-plichtige bijgevolg een seminarie gaat volgen in België komt volgen, moet de Belgische organisator van het seminarie in principe Belgische btw op zijn factuur vermelden. De Duitse klant moet de Belgische btw dan terugvragen in zijn eigen lidstaat. Echter, wanneer het seminarie meer dan één dag duurt, is volgens de Belgische Btw-Administratie de algemene B2B-regel van toepassing waardoor de organisator met btw verlegd moet factureren. De Duitse btw-plichtige moet de btw dan zelf in rekening brengen en doorstorten naar de Duitse Btw-Administratie.

Europa

In een antwoord op een parlementaire vraag heeft de minister van Financiën – in navolging van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie – te kennen gegeven dat de duur van een seminarie niet het enige criterium meer mag zijn voor de toepassing van de btw-plaatsbepalingsregels. Er moet rekening gehouden worden met andere elementen zoals het feit dat de educatieve activiteiten op voorhand zijn gepland, op een specifieke plaats plaatsvinden en betrekking hebben op een vooraf omschreven onderwerp, aldus de minister in zijn antwoord. Het is dus mogelijk dat de plaats van de dienst betreffende het verlenen van het recht op toegang tot een seminarie van meer dan één dag bepaald wordt door de plaats waar het evenement daadwerkelijk doorgaat. De minister maakt er tevens melding van dat het Europees Btw-Comité momenteel een ontwerprichtsnoer voorbereidt dat het een en ander moet verduidelijken. Doelstelling is dat op Europees niveau dezelfde btw-regels zouden gelden. Het is dus nog afwachten op een concreet standpunt ter zake.

terug naar overzicht

Veerle Slagmeulder

Zaakvoerder Alaska Wemmel
+32 (0) 2 456 89 10
+32 (0)478 56 35 82

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
24 november 2020 - Stefan Ghijsen

Wettelijke plafonds

Fiscaal sparen en de maxima!

Lees meer
Fiscaal advies
19 november 2020 - Stefan Ghijsen

Extra fiscale stimulans bij een gift

Fiscale gift 60% aftrekbaar ipv 45% tot eind 2020!

Lees meer
Fiscaal advies
16 november 2020 - Marnix Veracx

Hoe zit het fiscaal met schenking van voedingsmiddelen?

Waarop letten?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!