Modaliteiten uitgifteovereenkomst voor Vlaams vriendenaandeel uitgewerkt

Fiscaal advies
1 maart 2021 - Serge Mesotten

Modaliteiten uitgifteovereenkomst voor Vlaams vriendenaandeel uitgewerkt

Eind vorig jaar werd in Vlaanderen het zgn. vriendenaandeel gelanceerd waarbij een particulier op een fiscaal gunstige manier kan investeren in een Vlaamse kmo zo bepaalde voorwaarden voldaan zijn. Één van die voorwaarden heeft betrekking op het sluiten van een zgn. uitgifteovereenkomst vriendenaandeel. Bij Vlaams Besluit van 22 januari 2021 is bepaald aan welke modaliteiten zulke overeenkomst moet voldoen.

Vriendenaandeel

Via het zgn. win-winkapitaal of vriendenaandeel kunnen particulieren die woonachtig zijn in Vlaanderen een investering doen in niet-beursgenoteerde vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, zoals een BV, waarvan de zetel in Vlaanderen ligt. Het moet tevens om een kmo gaan. Niet elke vennootschap komt echter in aanmerking voor het vriendenaandeel zoals beleggings, thesaurie-, financierings-, vastgoed-, management- of bestuurdersvennootschappen. De particuliere kredietverstrekker krijgt in ruil voor zijn geldinbreng een belastingkrediet van 2,5%, (van toepassing sinds aanslagjaar 2021) gedurende 5 jaar. Een fiscale waarborg ingeval van niet-terugbetaling is er echter niet voorzien. De kredietverstrekker kan tot 75.000 euro inbrengen en een onderneming kan tot maximaal 300.000 euro ophalen via het win-winkapitaal.

Uitgifteovereenkomst

Het Vlaamse besluit dat sinds 11 februari 2021 in werking is getreden bepaald dat een zgn. uitgifteovereenkomst vriendenaandeel moet worden vastgesteld in een door beide partijen ondertekende onderhandse akte die is opgemaakt aan de hand van het modelformulier dat ter beschikking wordt gesteld door de waarborgvennootschap die ook instaat voor de registratie van de overeenkomst. Deze overeenkomst bevat een aantal verplichte vermeldingen, zoals de identificatie van de kmo en de investeerder, het bedrag van de inbreng, het aantal uitgegeven vriendenaandelen,  de stemrechten verbonden aan elk vriendenaandeel, enz. Naast deze verplichte vermeldingen mogen er ook bijkomende afspraken gemaakt worden. 

Uitgifteprijs

Het sluiten van de uitgifteovereenkomst moet gebeuren binnen drie maanden na de kapitaalinbreng. Wat de uitgifteprijs van het vriendenaandeel betreft, moet de overeenkomst een verslag bevatten dat positief beoordeeld is door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. De vriendenaandeelhouder moet binnen drie maanden na de dag van de ondertekening van de uitgifteovereenkomst een origineel exemplaar van de overeenkomst en het verslag (inzake de uitgifteprijs) aan de waarborgvennootschap bezorgen. Deze laatste zal vervolgens binnen dertig dagen beslissen over de registratie van de overeenkomst en de opname ervan in het vriendenaandelenregister. Het modelformulier van de uitgifteovereenkomst kan gevonden worden op de website van de Participatiemaatschappij Vlaanderen.  (www.pmvz.eu/sites/default/files/model_uitgifteovereenkomst.pdf).

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
2 april 2021 - Stefaan Kindt

Actie ondernemen voor uw buitenlands onroerend goed?

KI voor buitenlands onroerend goed?

Lees meer
Fiscaal advies
25 maart 2021 - Benedikt Torney

Uw vennootschapsbijdrage 2021

Uitstel!

Lees meer
Fiscaal advies
15 maart 2021 - Dirk van Collie

Nieuwe fiscale gunstregeling omtrent kwijtschelding huur

Wat zijn de voorwaarden?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!