Modelformulier gunstregeling kwijtschelding huur

Fiscaal advies
25 mei 2021 - Marty Vankemmel

Modelformulier gunstregeling kwijtschelding huur

Door een wet van 2 april 2021 is het mogelijk dat een als opbrengst geboekte vordering van handelshuur, die naar aanleiding van de verplichte sluiting door de coronacrisis vrijwillig wordt kwijtgescholden over de maanden maart, april en/of mei 2021, door de verhurende onderneming als beroepskost fiscaal aftrekbaar is. De gunstregeling is toepasbaar onder een aantal voorwaarden zoals het opmaken van een schriftelijke huurovereenkomst waarin de kwijtschelding wordt vastgelegd…

Beperkingen

De nieuwe fiscale regeling is zowel van toepassing op vennootschappen (belastingkrediet) als voor verhuurders/natuurlijke personen (belastingvermindering). De belastingvermindering en het belastingkrediet bedragen 30 % van het bedrag van de kwijtgescholden huur. Er geldt wel een dubbele beperking, nl. de berekeningsbasis is beperkt tot 5.000 euro per maand per huur, en mag in geen geval meer kan bedragen dan 45.000 euro per belastingplichtige-verhuurder. Wat de kwijtschelding van de huurprijs betreft moet de verhuurder vrijwillig en definitief beslissen de huurprijs voor het voor de ondernemingsactiviteit aangewende gedeelte van het gebouw geheel of gedeeltelijk (minstens 40 %) kwijt te schelden voor de maanden maart, april en/of mei 2021.

Overeenkomst

Om van de fiscale gunstregeling te kunnen genieten is tevens vereist dast de kwijtschelding vastgelegd wordt in een schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen de belastingplichtige/verhuurder en de huurder. De verhuurder moet deze overeenkomst uiterlijk op 15 juli 2021 bezorgen aan de fiscus. De FOD Financiën heeft nu in dit verband een model van overeenkomst gepubliceerd op zijn website (https://financien.belgium.be/nl/Actueel/overview). Nadat u op deze link heeft geklikt, dient u vervolgens te klikken op het bericht "Belastingvermindering bij kwijtschelding huur". Het gebruik ervan is niet verplicht, maar modelovereenkomst bevat wel alle noodzakelijke informatie om van de gunstregeling te kunnen genieten. Het model bevat ook de coördinaten van de bevoegde dienst waarnaar de overeenkomst moet worden opgestuurd (elektronisch of per gewone post).

terug naar overzicht

Marty Vankemmel

Vennoot Alaska Ieper-Roeselare
+32 (0)57 20 06 04

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer
Fiscaal advies
14 april 2022 - Dominique Berteloot

Flexijob als uitzend bij dezelfde werkgever

Achterpoortje wordt gesloten

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!