Moet ik nu een klantenlisting indienen of niet

Accountancy
6 maart 2018 - Laurens Snauwaert

Moet ik nu een klantenlisting indienen of niet

Jaarlijks moet u vóór 31 maart een klantenlisting indienen waarin u uw verkopen aan Belgische btw-plichtige kopers moet opnemen. Onder bepaalde voorwaarden moet u die jaarlijkse klantenlisting echter niet indienen. We bekijken of die vrijstelling van niet-indiening ook voor uw onderneming kan gelden.

Elke Belgische btw-plichtige onderneming moet een klantenlisting indienen waarin hij een opsomming geeft van zijn jaarlijkse goederenverkopen en/of dienstverrichtingen aan andere Belgische btw-plichtige afnemers, voor zover die weliswaar per klant 250 euro (excl. btw) overschrijden. Per Belgisch btw-nummer kijkt u m.a.w. of u voor uw verkopen van 2017 boven dat grensbedrag zit. Is dat het geval, dan moet u het btw-nummer in kwestie opnemen in die klantenlisting met daarbij vermelding van het bedrag van uw jaarlijkse verkoop daaraan. Verkopen aan particuliere klanten moet u sowieso niet opnemen in de klantenlisting vermits die geen btw-nummer hebben, alsook niet uw verkopen aan buitenlandse btw-plichtigen/buitenlandse btw-nummers vermits enkel verkopen aan Belgische btw-plichtige afnemers worden beoogd.

U moet die lijst elektronisch jaarlijks indienen via de zgn. Intvervat-toepassing vóór 31 maart, tenzij u uw onderneming heeft stopgezet, in welke geval u binnen de 3 maanden na stopzetting het nodige moet doen. Een indiening op papier is enkel toegelaten in het geval u nog papieren btw-aangiften indient. Iedere Belgische btw-plichtige, ongeacht of die al dan niet op maand- of kwartaalbasis btw-aangiften indienen, moet de klantenlisting indienen. Vrijgestelde btw-plichtigen, zoals een ziekenhuis die een btw-nummer hebben gekregen omdat ze meer dan 11.2000 euro voor goederen hebben aangekocht in het buitenland en daarvoor een eenmalige btw-aangifte hebben moeten indienen, zijn van de indieningplicht vrijgesteld.

Ook een zgn. kleine ondernemer die vrijgesteld is van btw omdat zijn jaarlijkse verkopen niet meer dan € 25.000 te boven gaan, moet die klantenlisting indienen. Enkel in het geval wanneer die kleine ondernemer geen verkopen te rapporteren heeft in de lijst, moet hij echter geen zgn. nihillisting indienen. Die uitzondering geldt ook voor een gewonen btw-plichtige die op periode basis btw-aangiften indient. U moet dan wel in uw btw-aangiften van de maand december 2017 of van vierde kwartaal 2017, naargelang u maand- of kwartaalaangever bent, het vakje klantenlisting aangeduid hebben. Heeft u dit niet gedaan, dan moet u alsnog een lege klantenlisting indienen. U vergeet dat dat beter niet want de boetes wegens niet-indiening zijn toch vrij fors.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.