Moet uw vennootschap wel sociale bijdrage betalen?

Accountancy
18 september 2017 - Peter Hacke

Moet uw vennootschap wel sociale bijdrage betalen?

Een vennootschap moet jaarlijks in principe een sociale bijdrage betalen in de vorm van een zgn. vennootschapsbijdrage. De te betalen bijdrage is afhankelijk van het feit u een grote of kleine vennootschap heeft. In sommige gevallen is die vennootschapsbijdrage echter niet verschuldigd. We bekijken de spelregels ter zake.

Er zijn in feite twee mogelijkheden voor uw vennootschap. Er moet nl. een sociale bijdrage van ofwel € 347,50, ofwel € 868 worden betaald. Welke van de twee bijdragen uw vennootschap concreet moet gaan betalen, wordt bepaald door het feit of u een ‘grote’ of ‘kleine’ vennootschap heeft. Daarvoor moet gewoonweg worden gekeken naar het balanstotaal van het voorgaande afgesloten boekjaar van uw vennootschap. Voor de vennootschapsbijdrage van dit jaar ligt het grensbedrag vast op € 667.529,12. De vennootschapsbijdrage zelf en het grensbedrag worden in principe jaarlijks wel geïndexeerd.

De zgn. vennootschapsbijdrage moet jaarlijks vóór 1 juli betaald worden, maar ook als u een vennootschap opricht na die datum, is die sociale bijdrage verschuldigd. Gelet op het feit dat er dan nog geen balanstotaal van het voorgaande afgesloten boekjaar bestaat, betaalt u dan de vennootschapsbijdrage van € 347,50. Onder bepaalde voorwaarden moet uw pas opgerichte vennootschap die sociale bijdrage echter niet betalen. De vrijstelling geldt dan in principe voor de eerste drie jaren. Daarvoor is o.m. wel vereist dat u een personenvennootschap zoals een bvba of een gewone commanditaire vennootschap heeft. Voor een nv is dat m.a.w. niet mogelijk. Daarenboven mag u in tien jaren vóórafgaand aan de oprichting van uw vennootschap niet meer dan drie jaar als zelfstandige actief zijn geweest.

Ook reeds bestaande vennootschappen kunnen echter aan die sociale bijdrage ontsnappen. Dat is het geval wanneer u een zgn. slapende vennootschap heeft. U kunt dan voor het jaar waarin een uw vennootschap niet actief is geweest een vrijstelling aanvragen. U moet dan wel aan de sociale kas een attest bezorgen van de controle vennootschapsbelasting die de inactiviteit voor het volledige jaar bevestigt. Het is daarom belangrijk dat u eerst de bijdrage betaalt, en ze terug vordert nadat dat volledige jaar dus gepasseerd is. Pas na dat jaar kunt u immers dat attest aanvragen. Weigert de fiscus toch om u dat attest te bezorgen, dan kunt u dat eventueel aanvechten voor de arbeidsrechtbank.

terug naar overzicht

Peter Hacke

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.