Motorhome voor invalide persoon aan 6% btw?

Fiscaal advies
1 maart 2018 - Lieve Nelissen

Motorhome voor invalide persoon aan 6% btw?

Koopt een gehandicapt of invalide persoon een auto aan die hij gebruikt als persoonlijk vervoermiddel, dan betaalt hij daar slechts 6% in plaats van 21% btw op. Op 21 november 2017 heeft het Hof van Beroep te Antwerpen zich uitgesproken over het geval over dat verlaagd tarief ook van toepassing kan zijn bij de aankoop van een motorhome.

Het verlaagd tarief van 6% waarop een gehandicapt persoon zich op kan beroepen, geldt zowel bij een aankoop in België of als bij een aankoop in het buitenland teneinde die in België te gebruiken. Die situaties maken immers dat er Belgische btw op verschuldigd is. Om die 6% btw te kunnen genieten moeten er wel wat formaliteiten vervuld worden. Er moet nl. een speciaal formulier 716 ingevuld worden bij het zgn. KMO-beheerteam. Nadat zij het formulier ingevuld en geattesteerd hebben, moet u dat overhandigen aan de verkoper die vervolgens het nodige kan doen om te factureren met 6% btw. Moet er een voorschot betaald worden op het moment dat u dat formulier 716 nog niet in bezit heeft, dan moet de verkoper in principe 21% btw aanrekenen. Om praktische reden wordt echter aanvaardt dat u dan uw invaliditeitsattest voorlegt aan de verkoper die dan alsnog 6% btw in rekening brengt.

Voorwaarde om van die 6% btw te genieten, is wel dat de auto in kwestie minstens 3 jaar als persoonlijk vervoermiddel gebruikt wordt, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand waarin de auto geleverd wordt. Onder persoonlijk vervoermiddel wordt verstaan dat u zich als invalide of gehandicapte in de auto bevindt telkens wanneer die op de openbare weg wordt gebruikt. Het maakt hierbij niet uit of u zich alleen of vergezeld in het voertuig bevindt, of u zelf rijdt of u het voertuig door iemand anders laat besturen. De vraag is uiteraard of een motorhome aan die voorwaarde kan voldoen?

De btw-Administratie aanvaardt dit enkel als de motorhome en met name de binneninrichting is aangepast aan de behoefte van de gehandicapte persoon. In casu was die aanpassing niet gebeurd, met gevolg dat de btw-Administratie 21% btw navorderde. Uiteindelijk heeft het Hof van beroep zich over de zaak moeten buigen. Volgens het hof is die aanpassing niet nodig. De btw-Administratie voegt daarmee immers een voorwaarde voor de 6% btw toe, die niet in de wet staat opgenomen, en daarmee eigenlijk haar boekje te buiten gaat. Het hof besluit dat ook dat er geen enkele objectief verantwoorde reden bestaat waarom een motorhome van het 6% btw zou kunnen worden uitgesloten.

 

 

 

 

 

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
29 juni 2020 - Veerle Slagmeulder

Nieuwe kilometervergoeding sinds 1 juli 2020

Een lichte daling tov 2019

Lees meer
Fiscaal advies
29 juni 2020 - Lieve Nelissen

Maaltijdcheques langer geldig

ikv Corona

Lees meer
Fiscaal advies
22 juni 2020 - Ronny Veys

Zomerregeling voor de btw bekend gemaakt

Tijdstippen van indiening 

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.