Naar een Duurzame Toekomst in de Zorgsector: Vlaanderen Circulair lanceert Gerichte Call voor Circulaire Zorg in 2023

Subsidies
27 juli 2023 - Tatyana Vitalyova

Naar een Duurzame Toekomst in de Zorgsector: Vlaanderen Circulair lanceert Gerichte Call voor Circulaire Zorg in 2023

In een wereld die steeds meer geconfronteerd wordt met de gevolgen van klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen, is de overgang naar een circulaire economie een cruciale stap om duurzame ontwikkeling te bevorderen. In Vlaanderen zet het initiatief "Vlaanderen Circulair" zich al jaren in voor het bevorderen van circulaire praktijken in diverse sectoren en in 2023 richt het zich specifiek op de gezondheidszorg. Met de lancering van de "Gerichte Call Circulaire Zorg 2023" worden zorginstellingen en andere belanghebbenden uitgedaagd om innovatieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen voor een circulaire zorgsector.

De Noodzaak van Circulaire Zorg

De gezondheidszorg is een sector waarin grote hoeveelheden materialen worden gebruikt en waar afvalproductie aanzienlijk is. Traditionele lineaire benaderingen, waarbij grondstoffen worden gebruikt en na gebruik worden weggegooid, zijn niet langer houdbaar. De overgang naar een circulair model is essentieel om het milieu te ontlasten, de CO2-uitstoot te verminderen en waardeverlies te minimaliseren.

Een circulaire benadering in de zorgsector streeft naar het verminderen van afval, het hergebruik van materialen en het bevorderen van een meer doordacht gebruik van hulpbronnen. Dit kan niet alleen de milieu-impact van de sector verminderen, maar ook financiële voordelen opleveren en innovatie stimuleren.

De Gerichte Call Circulaire Zorg 2023

Om de transitie naar een circulaire zorgsector te versnellen, heeft Vlaanderen Circulair de "Gerichte Call Circulaire Zorg 2023" in het leven geroepen. Met deze oproep worden zorginstellingen, bedrijven en andere belanghebbenden aangemoedigd om voorstellen in te dienen voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van circulaire praktijken in de zorg.

De call richt zich op diverse thema's, zoals:

 1. Afvalreductie en recycling: projecten die gericht zijn op het minimaliseren van afval in zorginstellingen, het opzetten van efficiënte recyclingsystemen en het bevorderen van afvalvermindering.
 2. Duurzaam materialengebruik: initiatieven die streven naar het gebruik van duurzame en hernieuwbare materialen in medische apparatuur, verpakkingen en andere zorggerelateerde producten.
 3. Circulaire inkoop: voorstellen om het gebruik van circulair geproduceerde producten te stimuleren door middel van verantwoorde inkooppraktijken.
 4. Levensduurverlenging van apparatuur: projecten die zich richten op het verlengen van de levensduur van medische apparatuur en het bevorderen van reparatie en refurbishment.
 5. Samenwerking en kennisdeling: initiatieven die de samenwerking tussen verschillende actoren in de zorgsector bevorderen om gezamenlijk circulaire oplossingen te ontwikkelen en kennis te delen.

Impact en toekomstperspectieven

De "Gerichte Call Circulaire Zorg 2023" belooft een belangrijke stimulans te zijn voor de ontwikkeling van innovatieve en duurzame oplossingen binnen de zorgsector in Vlaanderen. Door de krachten te bundelen en samen te werken aan circulaire initiatieven, kunnen zorginstellingen niet alleen hun ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook kosten besparen en efficiënter opereren.

Met deze call wordt verwacht dat Vlaanderen een leidende rol zal spelen in de ontwikkeling van circulaire zorgmodellen, die als voorbeeld kunnen dienen voor andere regio's en sectoren. Het is een kans voor alle betrokkenen om bij te dragen aan een duurzamere toekomst, waarin de gezondheidszorg een positieve impact heeft op mens en milieu.

Timing en bedragen:

 • Deadline voor indiening van projectvoorstellen: vrijdag 29 september 2023 om 12u 's middags.
 • Startdatum van de goedgekeurde projecten: vóór 31 december 2023.
 • Maximale duur van de gesubsidieerde projecten: 24 maanden.
 • Subsidiebedrag: Vlaanderen Circulair (OVAM) kan tot 80% van een project subsidiëren, met een maximum van 100.000 euro. Dubbele financiering is echter niet toegestaan.

Criteria voor indiening


De ingediende projecten moeten voldoen aan verschillende criteria, waaronder:

 • innovatie in de circulaire zorg
 • economische, sociale en maatschappelijke relevantie
 • impact en opschaalbaarheid
 • relevante partnersamenwerking
 • de leer-, demonstratie- en disseminatiewaarde

Let op: fundamenteel onderzoek en puur productontwikkeling vallen niet onder deze oproep. Uitsluitend investeringsaanvragen worden ook uitgesloten.

Partnerschappen van lokale overheden, (sociale) ondernemingen, onderzoeksinstellingen en organisaties worden zo aangemoedigd om samen te werken en gezamenlijk projecten in te dienen die de circulaire zorg bevorderen en bijdragen aan een duurzame toekomst in de zorgsector.

terug naar overzicht

Tatyana Vitalyova

Subsidieadviseur
+32 (0)56 222 602

Gerelateerde artikels

Subsidies
19 april 2024 - Tatyana Vitalyova

Innovatieve Starterssteun: een nieuwe horizon voor startende ondernemingen

Dit programma is speciaal ontworpen om innovatieve startups met een sterk groeipotentieel een duwtje in de rug te geven.

Lees meer
Subsidies
19 februari 2024 - Tatyana Vitalyova

Oproep ontwikkelingsprojecten richting TRL- 8 (innovatie)

Vergevorderde O&O projecten >> ontwikkelingsprojecten richting TRL-8

Lees meer
Subsidies
19 februari 2024 - Tatyana Vitalyova

Subsidies ontwikkelingsproject (innovatie)

Een ontwikkelingsproject is een strategische inspanning die bedrijven ondernemen om innovatieve ideeën om te zetten in concrete, rendabele activiteiten.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!