Niet voorafbetalen kan uw vennootschap 6,75% kosten

Accountancy
23 april 2018 - Stefaan Kindt

Niet voorafbetalen kan uw vennootschap 6,75% kosten

Wanneer u of uw vennootschap geen of te weinig voorafbetalingen doet, dan betaalt zij daarop een boete van 2,25%. In sommige gevallen wordt dat bedrag in kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting echter verdrievoudigd, nl. tot 6,75%. Onlangs werden daarover nieuwe richtlijnen gepubliceerd. We bekijken wanneer die verhoogde boete dan concreet van toepassing zal zijn.

Iedere zelfstandige en/of iedere vennootschap moet voorafbetaling doen, wat er eigenlijk op neerkomt dat u een voorschot betaalt op uw finale belasting van het beroepsinkomen. Voor aanslagjaar 2019 moest de eerste voorafbetaling reeds tegen 10 april 2018 gedaan zijn. Heeft u dat niet gedaan, dan kunt u nog voorafbetalen uiterlijk op 10 juli 2018, 10 oktober 2018 en 20 december 2018. Een voorafbetaling is weliswaar geen verplichting, maar betaalt u als zelfstandige te weinig voorafbetalingen of betaalt u helemaal niets vooraf, dan moet u wel een belastingvermeerdering betalen, gelijk aan 2,25 te vermenigvuldigen met een basisrentevoet. Die basisrentevoet kan echter nooit lager zijn 1%, waardoor de effectieve belastingvermeerdering voor een zelfstandige op zijn minst steeds 2,25% (2,25 x 1%) bedraagt.

Voor aanslagjaar 2018 is de sanctie voor vennootschappen in principe veel hoger, zijnde het driedubbele of m.a.w. 6,75%. Daar heeft de wetgever in het kader van de hervorming vennootschapsbelasting immers bepaald dat die basisrente nooit lager kan zijn dan 3%. Concreet komt dat er dus op neer dat een vennootschap minstens een belastingvermeerdering van 6,75% (2,25 x 3%) moet betalen in geval van geen of te weinig voorafbetalingen. Die verdriedubbeling geldt voor vennootschappen waarvan het aanslagjaar 2019 verbonden is met een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018. De 6,75% belastingvermeerdering geldt m.a.w. voor vennootschappen waarvan het boekjaar loopt van 1 januari 2018 tot 31 december 2018, alsook voor vennootschappen met een gebroken boekjaar van 1 april 2018 tot 31 maart 2019. Echter, voor een in 2017 nieuw opgerichte vennootschap met een eerste boekjaar dat loopt van 1 november 2017 tot 31 december 2018 geldt de vermeerdering niet. Het eerste belastbaar tijdperk is dan weliswaar verbonden aan aanslagjaar 2019, maar dat belastbaar tijdperk is dan niet ten vroegste aangevangen op 1 januari 2018. Bijgevolg geldt de verdriedubbeling niet voor een dergelijke vennootschap en betalen zij gewoonweg de boete van 2,25%.

De onlangs gepubliceerde richtlijnen maken er ook melding van dat de belastingvermeerdering van 6,75% ook geldt voor VZW’s en andere rechtspersonen die worden aangemerkt als productievennootschappen in het kader van de tax shelter voor de filmindustrie en podiumwerken. Zij zijn dan immers dan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn voor het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar tijdperk waarin zij de raamovereenkomst hebben ondertekend en voor de daaropvolgende drie aanslagjaren, voor zover de raamovereenkomst dan sinds 1 februari 2017 ondertekend werd.

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.