Nieuw bouwformulier is er

Fiscaal advies
3 juli 2019 - Marty Vankemmel

Nieuw bouwformulier is er

Sinds 2018 is de bouwaangifte naar aanleiding van een nieuwbouw of een verbouwing verdwenen en vervangen door een procedure waarbij er specifieke inlichtingen moeten verschaft worden aan de Btw-Administratie. Daarvoor zou er nieuw formulier in het leven geroepen worden waarvan het model en de indieningsmodaliteiten bij K.B. moesten vastgelegd worden. Het heeft lang geduurd, maar het K.B. is nu eindelijk verschenen.

Wanneer iemand een woning liet bouwen of een verbouwing deed, dan moest er naast het voorhanden hebben van een bouwvergunning, ook een bouwaangifte ingediend worden bij de Btw-Administratie. Nadat het kadastraal inkomen van de woning gekend was, had men dan drie maanden de tijd om een bouwaangifte in te dienen bij het bevoegde Btw-kantoor via een specifiek formulier. Daarbij moesten nog een aantal documenten gevoegd worden, zoals facturen van materialen, plannen, etc. zodat de Btw-Administratie kon nagaan of er wel voldoende btw werd afgedragen. Bedoeling is om o.m. zwartwerk tegen te gaan.

Sinds 20 augustus 2018 is die bouwaangifte verdwenen en vervangen door een nieuwe, vereenvoudigde procedure. Het volstaat dat er een aantal specifieke inlichtingen worden bezorgd aan de Btw-Administratie via een nieuw formulier. Facturen moeten maar voorgelegd worden zo daar naar gevraagd wordt. Zo het kadastraal inkomen pas na 20 mei 2018 betekend was, moest er eigenlijk geen enkele actie ondernomen worden (ook al is de termijn van drie maanden na betekening van het kadastraal inkomen dus verstreken) vermits dat pas nodig was zo het nieuwe formulier bekend was. Nadat de Btw-Administratie dat nieuwe formulier bezorgd heeft, geldt er dan een termijn van drie maanden om het nodige te doen.

Het heeft lang op zich laten wachten, maar het nieuwe formulier is verschenen bij K.B. van 28 mei 2019 dat op 20 juni 2019 in het Belgisch Staatsblad verschenen is. Op 30 juni 2019 is het in werking getreden. Daaruit blijkt dat de inlichtingen op verzoek moeten worden verstrekt. De bouwheer zal dat verzoek ontvangen. De inlichtingen staan in het K.B. opgesomd, zoals o.m. de relevante architectonische kenmerken van het gebouw en de relevante bouwtechnieken die werden toegepast. Het gaat daarbij bv. om de installatie van zonnepanelen, warmtepompen, airco en vloerverwarming. Het verstrekken van de inlichtingen moet langs elektronische weg gebeuren. Echter, de webtoepassing om de gegevens elektronisch in te dienen, is blijkbaar nog niet operationeel. In afwachting daarvan, moeten de inlichtingen aan de bevoegde btw-kantoor worden meegedeeld aan de hand van een formulier dat door de Btw-Administratie ter beschikking wordt gesteld.

terug naar overzicht

Marty Vankemmel

Vennoot Alaska Ieper-Roeselare
+32 (0)57 20 06 04

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
26 januari 2021 - Serge Mesotten

Bijkomende voorwaarden laadstations

Welke extra voorwaarden?

Lees meer
BTW, Fiscaal advies
29 september 2021 - Stefaan Kindt

Afstandsverkopen voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen: verkoopdrempel van € 10.000! 

Lees meer
Fiscaal advies
29 september 2021 - Ronny Veys

Aftrek autokosten verder aan banden gelegd

De vergroening deel II

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!