Nieuw sociaal statuut voor student-ondernemer!

Fiscaal advies
20 juni 2016 - Stefan Ghijsen

Nieuw sociaal statuut voor student-ondernemer!

 Onlangs heeft de Ministerraad een specifiek statuut aangekondigd voor studenten die hun studies willen combineren met een zelfstandige activiteit. Dit nieuwe statuut zal vanaf 1 januari 2017 in werking treden, maar welke voordelen biedt dit dan concreet voor de student-ondernemer? We geven een toelichting.

Het nieuwe statuut is van toepassing op studenten tussen de 15 en 25 jaar die zijn ingeschreven bij een erkende onderwijsinstelling en die een activiteit willen uitoefenen waardoor zij zich moeten aansluiten als zelfstandige. De nieuwe regeling voorziet dan in de betaling van voordelige sociale bijdragen waardoor er minder bijdragen zullen moeten betaald worden dan vandaag het geval is voor een gewone zelfstandige.

Een student die vandaag de dag als zelfstandige begint, heeft het statuut van zelfstandige in bijberoep. Wanneer zij echter minder dan 1.439,42 euro verdienen, zijn zij vrijgesteld van sociale bijdragen. Ligt hun inkomen tussen de 1.439,42 euro en 6.815,52 euro, dan moeten er verminderde sociale bijdragen betaald worden. Bij een inkomen hoger dan 6.815,52 euro zijn er sociale bijdragen als een gewone zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd en dit vanaf de eerste euro op alle inkomsten die zij ontvangen. De student zal echter geen sociale rechten kunnen opbouwen.

Vanaf 2017 zal een student-ondernemer die minder dan 6.505,33 euro per jaar verdient, geen sociale bijdragen moeten betalen. Er worden dan weliswaar ook geen sociale rechten opgebouwd, maar er wordt wel voorzien dat de rechten op vlak van gezondheidszorgen als persoon ten laste behouden blijven. Ligt het jaarlijks inkomen tussen 6.505,33 euro en 13.010,66, dan is de student een sociale bijdrage van 21% verschuldigd. Vanaf 2018 zal dat tarief op 20,5% worden gebracht. Verdient hij meer dan 13.010,66, dan gelden de gewone sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep. Er worden in dat geval echter wel sociale rechten opgebouwd op vlak van gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

Wilt een student-ondernemer ten laste blijven van zijn ouders, dan dienen zijn inkomsten wel beperkt te blijven. Hier gelden eigenlijk dezelfde grenzen zoals die thans gelden voor jobstudenten. De eerste schijf van 2.600 euro zal dan ook niet meegeteld worden voor de berekening als persoon ten laste. Voorwaarde is sowieso dat de student-ondernemer geen loon van de ouders ontvangt die dat inbrengen als beroepskosten. Is dat wel het geval, dan kan hij niet meer als ten laste van zijn ouders beschouwd worden.

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!