Nieuw vennootschapsrecht

Juridisch advies
3 oktober 2018

Nieuw vennootschapsrecht

De wetgever wilde met deze hervorming de ondernemer meer flexibiliteit geven om zijn vennootschap te organiseren naar zijn noden en wensen. ‘Vandaag is de ondernemer in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) sterk gebonden aan regels rond minimumkapitaal, beperkte overdraagbaarheid van aandelen, enkelvoudig stemrecht,enzovoort’, legt Steve Bossuyt uit, advisor bij Alaska. ‘Een groot deel van die beperkingen wordt nu afgeschaft.’

Het kapitaalbegrip maakt plaats voor het concept van het toereikend aanvangsvermogen. ‘Voortaan kunt u dus een bvba, die in het nieuwe wetboek de naam bv krijgt, oprichten met 1 euro’, zegt Bossuyt. ‘Vandaag is dat in de meeste gevallen minimaal 6.200 euro.’ Toch is enige nuancering nodig. ‘Uit het financieel plan moet blijken dat het aanvangsvermogen groot genoeg was om de activiteiten twee jaar uit te oefenen. Is dat niet zo? Dan kunnen de oprichters aansprakelijk gesteld worden.’ Hierdoor kan ook de alarmbelprocedure zoals die op vandaag bestaat niet meer toegepast worden. ‘De alarmbelprocedure wordt vervangen door een netto-actieftest en een liquiditeitstest’, weet Bossuyt. ‘Die moeten het bestuur aanzetten om de financiële toestand van de vennootschap regelmatig te evalueren. En in te grijpen waar mogelijk. Ook hier moet u de nodige aandacht aan besteden, want anders dreigt opnieuw bestuurdersaansprakelijkheid.’

De nieuwe rechtsregeling maakt ook het aandeelhouderschap flexibeler. ‘Voortaan kunt u de overdraagbaarheid in de statuten regelen  zoals u dat zelf wenst’, zegt Steve Bossuyt. ‘Ook houdt de wetgever niet langer vast aan het principe dat één aandeel slechts recht geeft  op één stem  tijdens de algemene vergadering. Ondernemers kunnen aandelen geen, een enkelvoudig of een meervoudig stemrecht  toekennen. Zo kunnen ze loyale aandeelhouders bijvoorbeeld belonen met een dubbel stemrecht.’

STATUTEN HERBEKIJKEN
Tot slot worden verschillende principes van naamloze vennootschappen (nv’s) ook opengesteld voor de bv’s. ‘Wat kan allemaal? Een interim dividend toekennen, een kapitaalsverhoging doorvoeren door middel van toegestaan kapitaal, een dagelijkse bestuurder aanstellen en loutere inschrijvers bij oprichting aanwijzen.’ Dit alles zal het vennootschapslandschap grondig hertekenen, besluit Steve Bossuyt.

‘Herbekijk dan ook uw statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, familiecharters, optieovereenkomsten, enzovoort’, raadt hij nog aan.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
17 april 2019 - Marty Vankemmel

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Wanneer, wat en hoe? 

Lees meer
Juridisch advies
25 maart 2019 - Dirk van Collie

Eigendomsvoorbehoud inlassen in overeenkomst?

Mogelijkheden tot eigendomsvoorbehoud verruimd.

Lees meer
Juridisch advies
25 april 2019 - Marty Vankemmel

Vanaf 1 mei 2019 treedt nieuw wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking

Hierdoor meer ondernemerschap?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.