Nieuwe btw-cafetariaregeling vanaf 2017

VZW Huis
9 november 2016 - Dominique Berteloot

Nieuwe btw-cafetariaregeling vanaf 2017

De btw-administratie heeft onlangs een nieuwe beslissing genomen omtrent de voorwaarden waaraan een cafetaria moet voldoen opdat die vrijgesteld kan zijn van btw. Vanaf 2017 zullen de voorwaarden daarvoor echter versoepeld worden. Hoe zal de nieuwe regeling er dan komen uit te zien?

In principe is het verschaffen van spijzen en drank om ter plaatse verbruikt te worden een btw-belastbare handeling en dit ongeacht of er winstoogmerk is of niet. Momenteel bestaat er wel een tolerantie voor café’s, kantines en cafetaria’s, enz. die worden uitgebaat door vooral vzw’s actief in de socioculturele sector. Die tolerantie is er in feite gekomen doordat de Minister van Financiën dat destijds in 2002 beslist heeft. Ze geldt o.m. voor ziekenhuizen, sportclubs, musea, dierentuinen, organisatoren van toneel- en filmvoorstelling die in principe vrijgesteld zijn van btw. Verschaffen zij ook spijzen en drank, dan moet die dienst als een bijkomstigheid bij de vrijgestelde hoofdactiviteit gezien worden en bijgevolg dan ook vrijgesteld van btw.

Opdat thans die btw-vrijstelling kan spelen dienen er wel een aantal voorwaarden cumulatief vervuld te worden. In de eerste plaats mag de cafetaria enkel toegankelijk zijn voor bezoekers. Dat houdt in dat er geen directe toegang is van buiten de instelling en dat de cafetaria enkel toegankelijk is tijdens de openingsuren van de instelling. Daarenboven mogen er slechts ‘lichte maaltijden’ verschaft worden zoals soep, belegde broodjes en hamburgers. Tenslotte dient de cafetaria-omzet beperkt te zijn in vergelijking met de totale vrijgestelde omzet. Er mag immers geen concurrentieverstoring optreden. Concreet komt dit erop neer dat die omzet onder EUR 25.000 excl. btw als zgn. kleine onderneming dient te blijven. Wordt dit bedrag overschreden, dan wordt echter ook aanvaard dat de omzet van de cafetaria niet meer mag bedragen dan 10% van de totale vrijgestelde omzet.

Op 12 september 2016 werd een nieuwe btw-beslissing genomen waarbij de bestaande btw-tolerantie vanaf 2017 nog verder versoepeld wordt. Ook cafetaria’s van instellingen voor bejaarden- en/of gehandicaptenzorg komen er voortaan voor in aanmerking. Het is vanaf 2017 ook toegestaan dat de betrokken instellingen ook een omzet met btw realiseert op voorwaarde weliswaar dat de vrijgestelde btw-activiteit overwegend blijft. Dat betekent dat het totaalbedrag van de vrijgestelde handelingen groter is dan het totaalbedrag van de overige verrichte belaste evenals vrijgestelde handelingen met inbegrip van de drank- of eetgelegenheid. Een verdere versoepeling bestaat erin dat de lijst van ‘lichte maaltijden’ voor de btw-vrijstelling komt te vervallen. Tenslotte verdwijnt ook het criterium van EUR 25.000 excl. btw van de zgn. kleine onderneming opdat de btw-vrijstelling kan spelen. Vanaf 2017 zal de 10%-grens m.a.w. nog het enige criterium zijn.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Gerelateerde artikels

VZW Huis
25 april 2022 - Dominique Berteloot

VZW met Inkomsten uit sponsoring

Sponsoring als reclame, quid btw?

Lees meer
Fiscaal advies, VZW Huis
3 februari 2020 - Ronny Veys

Hoeveel vrijwilligersvergoeding in 2020?

Verhoogde jaargrens voor 3 categorieën

Lees meer
VZW Huis
28 november 2018

Het UBO – register: niemand ontsnapt, ook de VZW niet

Hebt u de uiteindelijke begunstigden al geregistreerd?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!