Nieuwe circulaire over dagontvangstenboek

Accountancy
4 mei 2020 - Marnix Veracx

Nieuwe circulaire over dagontvangstenboek

Eerder dit jaar is een nieuwe circulaire verschenen over het gebruik van een dagontvangstenboek. Niet enkel kan die op papier worden bijgehouden, maar ook digitaal. Het moment om de regels ter zake nog eens in herinnering te brengen vermits in de praktijk daar toch nog al eens tegen gezondigd wordt, en daarnaast omdat de boetes wegens niet-correct gebruik aan de vrij hoge kant zijn.

Verplichting

Een dagontvangstenboek is verplicht bij contante verkopen, d.w.z. verkopen zonder factuur. Het gaat daarbij niet enkel om de verkopen die cash betaald worden, en dus in het kasboek komen, maar ook om verkopen zonder factuur die met een bankkaart betaald worden, en dus niet in het kasboek komen. In het dagontvangstenboek dienen alle ontvangsten per dag, waarvoor geen factuur werd opgemaakt, vermeld te worden en uitgesplitst te worden per btw-tarief. Een onderneming met meerdere vestigingen moet naast een dagontvangstenboek per vestiging ook een centralisatieboek bijhouden waar per aangifteperiode het totaal per dagontvangstenboek vermeld wordt. Het dagontvangstenboek is echter geen kasboek. In het kasboek worden alle bedragen vermeld die contant ontvangen of betaald worden. Het BTW-wetboek verplicht tot het bijhouden van een dagontvangstenboek per vestiging tenzij een witte kassa of zgn. GKS wordt gebruikt. Wie werkt met een GKS maar meerdere vestigingen heeft, is wel nog steeds verplicht tot het bijhouden van een centralisatieboek.

Papier

Indien het dagboek van ontvangsten gehouden wordt op papier, dan moet dit gebeuren in de vorm van een boek waarvan de bladen genummerd zijn. Het gebruik van losse bladen via Excel is niet toegestaan. De inschrijvingen moeten altijd leesbaar zijn. Wijzigingen mogen doorstreept worden maar moeten ten allen tijden leesbaar blijven. Overtredingen worden bestraft met een niet-proportionele fiscale geldboete van 25 euro tot 5.000 euro per overtreding.

Digitaal

Het dagontvangstenboek kan ook digitaal worden bijgehouden. Daarin moeten dan wel dezelfde gegevens voorkomen als in een papieren. Voor de Btw-Administratie is vereist dat het informaticasysteem aan het einde van de dag een financieel rapport met de vereiste gegevens maakt en de rapporten moeten bewaard worden in een aparte database waarbij de onomkeerbaarheid van de inschrijvingen gegarandeerd wordt. Men is wel wel vrij om te kiezen welke software daarvoor gebruikt wordt en op welke drager de gegevens opgeslagen worden.

 

terug naar overzicht

Marnix Veracx

Vennoot Alaska Ieper-Roeselare
+32 (0) 51 22 41 97

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
4 mei 2020 - Marnix Veracx

Nieuwe circulaire over dagontvangstenboek

Op papier of digitaal

Lees meer
Accountancy
16 maart 2020 - Benedikt Torney

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in de bouwsector

Wanneer ploegenarbeid?

Lees meer
Accountancy
9 maart 2020 - Lieve Nelissen

Voorafbetalen in 2020

Wat zijn de data?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.