Nieuwe circulaire versnelde btw-teruggaaf voor starters

Fiscaal advies
2 januari 2020 - Benedikt Torney

Nieuwe circulaire versnelde btw-teruggaaf voor starters

Het terugvragen van een btw-tegoed neemt tijd in beslag, maar starters kunnen sinds 1 januari 2020 een beroep doen op een versnelde teruggaafprocedure. In dat verband werd een nieuwe circulaire van 11 december 2019 uitgevaardigd dat duidelijkheid verschaft over de toepassingsvoorwaarden van de btw-teruggaaf in dit geval.

Starters

Normaliter neemt het terugvragen van een btw-tegoed toch enkele maanden in beslag. Om hieraan tegemoet te komen werd een systeem van maandelijkse terugbetaling van een btw-tegoed voorzien voor starters. Bedoeling is ook om hen een duw in de rug te geven. Onder starters moeten nieuwe belastingplichtigen verstaan worden. Echter, ook belastingplichtigen die hun activiteit hebben stopgezet en ten vroegste drie maanden later een nieuwe activiteit hebben opgestart, met indiening van de nodige aangiften van stopzetting (604C) en aanvang van activiteit (604A), worden beoogd. Opdat een starter van de versoepelde regeling gebruik zou kunnen maken, is wel vereist dat starter een btw-maandaangever is en zijn btw-aangiften elektronisch en tijdig indient. De Btw-Administratie legt er in de circulaire de nadruk op deze laatste voorwaarde strikt na te leven en geen tolerantie toe te staan.

Start nieuwe regeling

De nieuwe regeling is sinds 1 januari 2020 in werking getreden. Voor starters waarvoor de voormelde periode van 24 maanden op dat ogenblik lopende is, betekent dit dat zij toepassing van de maandelijkse terugbetaling kunnen vragen in de eerste btw-aangifte die zij in 2020 indienen Het gaat dan m.a.w. over de btw-aangifte over de maand december 2019. De periode van 24 maanden begint te lopen vanaf de aangifte van aanvang van de activiteit (604A). Om te verduidelijken tot wanneer op de versnelde teruggaafprocedure een beroep kan gedaan worden, werkt de circulaire met een voorbeeld van iemand die gestart is op 23 maart 2019. De periode van 24 maanden omvat dan al zijn handelingen verricht tot 31 maart 2021. De laatste btw-aangifte waarin deze belastingplichtige de maandelijkse btw-teruggave kan vragen, is dan de btw-aangifte over de maand maart 2021.

Maandaangevers

Voor de volledigheid willen we benadrukken dat ook maandaangevers die geen starters zijn onder bepaalde voorwaarden maandelijks een btw-tegoed kunnen vragen. De voorwaarden in dit verband zijn wel strenger dan die voor starters van toepassing zijn. Het is o.m. vereist dat 30% van de omzet bestaat uit verkopen waarover geen btw moet afgedragen worden, zoals bij goederenuitvoer. Die voorwaarde geldt niet voor starters. Ook voor ‘gewone’ btw-maandaangevers is vereist dat de btw-aangiften tijdig ingediend worden. In de circulaire legt de Btw-Administratie daar ook de nadruk nog eens op.

terug naar overzicht

Benedikt Torney

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
14 december 2021 - Lieve Nelissen

Investeringsaftrek voor ‘groene’ vrachtwagens vanaf volgend jaar

Voor de aankoop van vrachtwagens die geen CO2 uitstoten en voor de installatie van een laad- en tankinfrastructuur.

Lees meer
Fiscaal advies
14 december 2021 - Dirk van Collie

Voorontwerp voorziet wijziging aan wachtperiode en volstorting in VVPRbis-stelsel

Opmerkelijke wijzigingen

Lees meer
Fiscaal advies
6 december 2021 - Dominique Berteloot

Effectentaks

Duidelijkheid over de inhouding van de effectentaks!

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!