Nieuwe expatregeling

Fiscaal advies
11 februari 2022 - Veerle Slagmeulder

Nieuwe expatregeling

Eerste kijk op nieuwe expatregeling die sinds 1 januari 2022 geldt

Voor buitenlandse werknemers/kaderleden die tijdelijk naar België gedetacheerd worden, geldt een bijzonder aanslagregime (expatregime) als niet-inwoner waarbij enkel de inkomsten van Belgische oorsprong belast worden en dus de bezoldiging die overeenstemt met de in het buitenland geleverde prestaties, in België niet belastbaar zijn. De oorspronkelijke regeling daaromtrent dateert van de jaren 80 en de Belgische wetgever zag zich genoodzaakt om de fiscale regels terzake aan te passen. De toepassingsvoorwaarden voor het expatregime zijn onlangs in de wet opgenomen en zijn sinds 1 januari 2022 in werking getreden, weliswaar met een overgangsperiode van 2 jaar voor expats die op 1 januari 2022 reeds 5 jaar van het (vroeger) expatregime genieten.

Nieuwe wettelijke regeling

Sinds  1 januari 2022 werden twee nieuwe fiscale gunstregimes ingevoerd. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen twee soorten categorieën, nl. de ingekomen belastingplichtigen (BBIB)  en de ingekomen onderzoekers (BBIO). Ingekomen belastingplichtigen kunnen zowel werknemers als bedrijfsleiders zijn. Voor ingekomen onderzoekers gaat het alleen om werknemers die bepaalde diploma’s en/of beroepservaring (minimum 10 jaar) kunnen voorleggen en werkzaam zijn binnen een laboratorium of onderneming die één of meerdere onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s leidt. De onderzoeker moet bovendien ten minste 80% van zijn/haar werktijd besteden aan onderzoeksactiviteiten. Beide bijzondere belastingstelsels zijn gekoppeld aan een aantal voorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Inzake BBIB is voor de medewerker vereist dat hij/zij buiten België aangeworven is door een onderneming die deel uitmaakt van een multinationale groep of vzw, dat hij/zij een bruto jaarloon van minstens 75.000 euro heeft, inclusief voordelen van alle aard en bonussen, en tenslotte dat hij/zij tijdens de laatste 5 jaren voorafgaand aan de aanwerving niet onderworpen geweest is aan de Belgische inkomstenbelastingen (als inwoner of niet-inwoner), of niet op minder dan 150 km van de Belgische grens gewoond heeft.

Inzake BBIO is vereist dat de medewerker buiten België wordt aangeworven door een Belgische onderneming. Deze Belgische onderneming, vaste inrichting of vzw moet niet noodzakelijk deel uitmaken van een multinationale groep. Een minimumloon is evenwel niet vereist.

In beide systemen moet de medewerker in kwestie elk jaar een verblijfsattest van zijn woonland kunnen voorleggen want anders wordt hij/zij belast in de personenbelasting als rijksinwoner en dus niet als niet-inwoner.

Fiscale gunstregeling

Indien voldaan is aan de voorwaarden, dan mag de werkgever de expat een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen, met een maximum van 90.000 euro per jaar (kosten eigen aan de werkgever). 

Boven op deze 30%-regeling worden nog een aantal uitzonderlijke kosten aanvaard zoals de kosten voor de verhuizing naar België, beperkt tot één reis om een nieuwe verblijfplaats in België te zoeken, en de kosten voor de inrichting van de woning in België gedaan in de eerste zes maanden na aankomst in België, beperkt tot 1.500 euro.

Overgangsregeling

Er geldt een overgangsregime voor de expats die zich momenteel in het huidige regime bevinden, doch enkel voor zij die nog geen vijf jaar in België verblijven. Zij kunnen tot en met 30 juni 2022 een aanvraag indienen om voor de resterende termijn van 5 jaar gebruik te maken van het nieuwe stelsel. Deze termijn kan verlengd worden met 3 jaar. De werkgever zal zijn akkoord moeten bevestigen via een attest. Indien de termijn van 5 jaar voorbij is, of voor de betrokkenen die minder dan 5 jaar in België zijn, maar een negatief antwoord ontvangen, geldt er nog een overgangsperiode van 2 jaar. Een circulaire zal op dit vlak nog duidelijkheid brengen.

terug naar overzicht

Veerle Slagmeulder

Bestuurder Alaska Brussel
+32 (0) 2 456 89 10
+32 (0)478 56 35 82

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer
Fiscaal advies
14 april 2022 - Dominique Berteloot

Flexijob als uitzend bij dezelfde werkgever

Achterpoortje wordt gesloten

Lees meer
Fiscaal advies
9 maart 2022 - Veerle Slagmeulder

Beperking forfaitaire waardering voordeel alle aard gratis verwarming en electriciteit

Nieuwe voorwaarde sinds 1 januari 2022!

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!