Nieuwe fiscale gunstregeling omtrent kwijtschelding huur

Fiscaal advies
15 maart 2021 - Dirk van Collie

Nieuwe fiscale gunstregeling omtrent kwijtschelding huur

Eerder dit jaar had de minister van Financiën beslist dat een als opbrengst geboekte vordering van handelshuur, die naar aanleiding van de verplichte sluiting door de coronacrisis wordt kwijtgescholden, door de verhurende onderneming als beroepskost fiscaal aftrekbaar is. De ministerraad heeft nu een voorontwerp van wet goedgekeurd waarin tevens een regeling wordt uitgewerkt voor een vrijwillige kwijtschelding over de maanden maart, april en/of mei 2021. We bekijken de toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied

De nieuwe fiscale regeling is zowel van toepassing op vennootschappen (belastingkrediet) als voor verhuurders/natuurlijke personen (belastingvermindering). De belastingvermindering en het belastingkrediet bedragen 30 % van het bedrag van de kwijtgescholden huur. Er geldt wel een dubbele beperking, nl. de berekeningsbasis is beperkt tot 5.000 euro per maand per huur, en mag in geen geval meer kan bedragen dan 45.000 euro per belastingplichtige-verhuurder. De regeling geldt niet enkel voor een handelshuur, ook het ter beschikking stellen van een onroerend goed via bijvoorbeeld een erfpachtovereenkomst komt in aanmerking.

Voorwaarden

De huurder en de verhuurder moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De huurder moet vooreerst voor de periode waarvoor de huurprijs wordt kwijtgescholden, ofwel een natuurlijk persoon zijn die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent in hoofdberoep, ofwel een kleine vennootschap of vereniging in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn.  De huurder heeft daarnaast de vestigingseenheid van zijn onderneming op het adres van het gehuurde onroerend goed verplicht moeten sluiten ten gevolge van de verplichte coronamaatregelen die sinds 12 maart 2020 zijn genomen. De huurder mocht tenslotte voor de betrokken huurovereenkomst geen huurachterstallen hebben op 12 maart 2020, en is op het moment van de kwijtschelding van de huurprijs geen onderneming in moeilijkheden.  De verhuurder mag van zijn kant geen band hebben met de huurder, d.w.z. dat bij een verhuur door een natuurlijk persoon aan een vennootschap, de verhuurder o.m. geen bedrijfsleider mag zijn in de vennootschap/huurder.

Kwijtschelding

Wat de kwijtschelding van de huurprijs betreft moet de verhuurder vrijwillig en definitief beslissen de huurprijs voor het voor de ondernemingsactiviteit aangewende gedeelte van het gebouw geheel of gedeeltelijk (minstens 40 %) kwijt te schelden voor de maanden maart, april en/of mei 2021. Tevens moet deze kwijtschelding vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen de belastingplichtige/verhuurder en de huurder. De verhuurder moet deze overeenkomst uiterlijk op 15 juli 2021 bezorgen aan de fiscus. Het gunstregime treedt in werking vanaf datum van publicatie van de betrokken wet in het Belgisch Staatsblad.

Laat u adviseren

Wij hebben veel ervaring met huurcontracten. Daarom nodigen we u graag uit om hierover met ons van gedachten te wisselen. Neem daarvoor contact op met ons per e-mail info.kortrijk@alaska-group.eu of per telefoon op +32 (0)56 222 602 of raadpleeg uw contactpersoon bij Alaska.

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
6 februari 2021 - Marty Vankemmel

Circulaire verschenen over VVPRbis-dividenden

Hoe tarief bepalen?

Lees meer
Fiscaal advies
6 mei 2021 - Dominique Berteloot

Naar kleine ondernemersregeling inzake btw?

De voor- en nadelen bekijken.

Lees meer
Fiscaal advies
6 mei 2021 - Benedikt Torney

Weer tijdelijke btw-verlaging voor de horeca

Opsplitsen op 3 manieren.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!