Nieuwe kleinhandelsvergunning sinds 1 augustus 2018

Accountancy
29 augustus 2018 - Laurens Snauwaert

Nieuwe kleinhandelsvergunning sinds 1 augustus 2018

Afhankelijk van de handelsactiviteiten die u gaat ontplooien, hebt u in sommige gevallen een sociaaleconomische vergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig. Sinds 1 augustus 2018 is die vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning. We zetten de voornaamste krachtlijnen en wijzigingen op een rijtje.

Een sociaaleconomische vergunning voor handelsvestigingen, of kortweg een handelsvestigingsvergunning, is vereist voor een detailhandel of een handelsgeheel, dat bestaat uit een complex met meerdere kleinhandels, met een voor het publiek toegankelijke netto verkoopsoppervlakte van meer dan 400 m². U vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit. Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom. Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaaleconomisch Comité voor de Distributie voordat het de machtiging toekent.

Hebt u vóór 1 augustus 2018 nog een aanvraag ingediend, dan wordt u aanvraag alsnog behandeld op basis van de wet 13 augustus 2014, zoals hoger vermeld. Aanvragen ingediend na 1 augustus 2018 vallen onder het nieuwe decreet betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016 dat de omgevingsvergunning voor kleinhandel heeft ingevoerd. Ook voor aanvragen sinds 1 augustus 2018 blijft het oppervlaktecriterium van 400 m² behouden. Wat verder opvalt, is dat er in de nieuwe wetgeving geen openbaar onderzoek nodig is bij een louter kleinhandelsaanvraag van minder dan 20.000 m² . Er is daarentegen altijd een openbaar onderzoek nodig als de aanvraag afwijkt van verkavelingvoorschriften, ook al zijn die ouder dan 15 jaar en dus volgens de codextrein geen weigering-grond meer.

Deze nieuwe vergunningsplicht geldt niet voor tijdelijke handelszaken die een bestaand vergund gebouw in gebruik nemen voor minder dan 90 dage, indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften, of minder dan 180 dagen, indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften, per jaar. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies. Bij verdere informatie omtrent de vergunningsplicht kan u ook terecht bij o.m. uw gemeente.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.