Nieuwe ontwikkeling inzake discriminatie onroerend goed

Fiscaal advies
6 december 2018 - Stephanie Seré

Nieuwe ontwikkeling inzake discriminatie onroerend goed

Belgische rijksinwoners moeten hun wereldwijd inkomen aangeven in hun Belgische aangifte personenbelasting. Dit betekent dat zowel verhuurde als niet-verhuurde onroerende goederen, gelegen in België of in het buitenland,  moeten aangegeven worden. Niet-verhuurde onroerende goederen gelegen in België worden belast aan het kadastraal inkomen verhoogd met 40%.  Voor onroerende goederen gelegen in het buitenland dienen de werkelijk ontvangen huurinkomsten te worden aangegeven. Indien de onroerende goederen niet verhuurd worden, wordt er een fictief inkomen aan toegewezen. Dit leidt tot een ongelijke situatie omdat het kadastraal inkomen in de praktijk meestal lager is dan de werkelijke huurwaarde. Dit zorgt ervoor dat de belasting op Belgische tweede verblijven lager is dan deze op buitenlandse tweede verblijven. België werd hiervoor recent veroordeeld door het Hof van Justitie (arrest van 12 april 2018, Commissie/België, C-110/17). Het Hof oordeelde dat België Belgische belastingplichtigen met onroerend goed in België anders (voordeliger) behandelt dan Belgische belastingplichtigen met onroerend goed in het buitenland.

Inmiddels werden al administratieve maatregelen uitgevaardigd voor de buurlanden Frankrijk, Nederland en Spanje waarbij een berekeningsbasis gelijkaardig aan het Belgisch kadastraal inkomen in rekening wordt genomen. Voor onroerend goederen gelegen in andere lidstaten werden tot op heden nog geen richtlijnen uitgevaardigd. Omdat België het arrest van het Hof van Justitie niet algemeen uitvoert,  stuurde de Commissie België begin november een aanmaningsbrief. Indien België binnen de twee maanden geen maatregelen neemt, kan België door de Commissie voor het Hof van Justitie gedaagd worden.

De bal ligt in het kamp van de Belgische wetgever die de wetgeving snel zal moeten aanpassen.

terug naar overzicht

Stephanie Seré

Senior tax advisor
+32 (0)56 222 602

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
23 april 2019 - Serge Mesotten

Btw-registratie in het buitenland?

Een buitenlands Btw-nummer aanvragen of niet?

Lees meer
Fiscaal advies
15 april 2019 - Stefaan Kindt

Dividend uit eigen vennootschap belastingvrij?

Welke dividenden belastingvrij?

Lees meer
Fiscaal advies
9 april 2019 - Serge Mesotten

Hoeveel kost lenen van uw vennootschap

Niet renteloos maar hoeveel dan wel?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.