Nieuwe regeling voor moratoriuminteresten

Accountancy
4 januari 2019 - Laurens Snauwaert

Nieuwe regeling voor moratoriuminteresten

Heeft u recht op terugbetaling van de fiscus, dan zitten daar ook interesten op zo de fiscus te laat is met zijn terugbetaling. Onlangs werd een wetsontwerp ingediend waarin die zgn. moratoriuminteresten aan een nieuwe regeling worden onderworpen. We zetten de voornaamste krachtlijnen daarvan even op een rijtje.

In tegenstelling tot nalatigheidinteresten die u aan de fiscus moet betalen zo u te laat bent met de betaling van belastingen, gaat het bij moratoriuminteresten om interesten die de fiscus u verschuldigd is bij een laattijdige terugbetaling van bv. belastingen die u moeten terugbetaald worden bij de inwilliging van een bezwaarschrift. De nalatigheidinteresten bedragen 4% voor aanslagjaar 2018, terwijl het bij moratoriuminteresten om 2%. Dat verschil in tarief is te wijten aan de hervorming van de vennootschapsbelasting. Het is thans zo bepaald dat de moratoriuminteresten 2% lager moet zijn dan de nalatigheidinteresten. Het Grondwettelijk Hof heeft onlangs nog geoordeeld dat het verschil in tarief geen discriminatie uitmaakt.

In tegenstelling tot de automatische toekenning vroeger, moet u voortaan om de moratoriuminteresten verzoeken. De moratoriuminteresten worden ook maar toegekend te rekenen van de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de fiscus in gebreke werd gesteld door een aanmaning, aldus de hervormingswet van 25 december 2017. Een recent wetsontwerp bepaalt echter dat wanneer de betaling van belastingen pas plaatsvindt na de ingebrekestelling door de belastingplichtige, er bij terugbetaling slechts moratoriuminterest verschuldigd is vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de werkelijke betaling. Onder werkelijke betaling moet zowel de rechtstreeks verrichte betaling door de belastingplichtige, alsook elke aanrekening op voorheffingen, voorafbetalingen of andere aanslagen worden verstaan. De fiscus wil hiermee vermijden dat de moratoriuminteresten reeds beginnen te lopen vooraleer de belastingplichtige de belastingen betaald heeft.

De hervormingswet van 25 december 2017 bepaalde dat de nieuwe regels in principe gelden vanaf 1 januari 2018. De regel dat moratoriuminteresten voortaan echter slechts verschuldigd zijn na aanmaning, en dat geen moratoriuminteresten verschuldigd zijn als de Administratie zich redelijkerwijze in de onmogelijkheid bevindt om de terugbetaling te voldoen, geldt slechts voor de vanaf 1 januari 2018 ingekohierde aanslagen, aldus het wetsontwerp. Het wetsontwerp voegt daaraan toe dat wanneer er sprake is van opeenvolgende aanslagen voor de toepassing van de nieuwe regels rekening moet worden gehouden met de inkohiering van de oorspronkelijke aanslag. Als de oorspronkelijke aanslag dateert van vóór 1 januari 2018 waardoor er nog geen ingebrekestelling vereist is, geldt hetzelfde ook voor de eventueel daaropvolgende aanslagen zelfs als ze na 1 januari 2018 ingekohierd worden.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
17 juni 2019 - Dominique Berteloot

Fiche 281.50 en vrije beroepers

Boekhoudrecht van toepassing?

Lees meer
Accountancy
29 mei 2019 - Stefan Ghijsen

Alaska zkt. Reisgenoot

Alaska zoekt nieuwe partners die willen meeschrijven aan het accountancyverhaal van de toekomst.

Lees meer
Accountancy
15 mei 2019 - Alexander Colaert

Geen klantenlisting voor advocaten?

Antwoord van het Grondwettelijk Hof.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.