Nieuwe regels voor bestuurdersaansprakelijkheid

Fiscaal advies
31 oktober 2018 - Stefan Ghijsen

Nieuwe regels voor bestuurdersaansprakelijkheid

De inwerkingtreding van het nieuw wetboek Vennootschappen op 1 januari 2019 gaat gepaard met een nieuwe regeling omtrent de aansprakelijkheid van bestuurders. Het meest in het oog springende zijn de regels omtrent een inperking van die aansprakelijkheid welke voortaan gekoppeld wordt aan een aantal drempelbedragen.

In de huidige stand van de wetgeving zijn bestuurders ten aanzien van de vennootschap die ze besturen verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en zijn zij persoonlijk aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.  Ze zijn eveneens persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een overtreding van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen of van de statuten van de vennootschap, en dit zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden.  Volgens het Wetboek van vennootschappen is deze laatste aansprakelijkheid in principe hoofdelijk.  Dit betekent dat ieder lid van het bestuursorgaan voor het geheel van de schade kan worden aangesproken. Vandaag is de aansprakelijkheid van bestuurders principieel onbeperkt, zowel ten aanzien van de vennootschap als t.o.v. derden.

Het ontwerp van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen wijzigt de regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van bestuurders. Het ontwerp voorziet in de beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid tot een maximumbedrag, dat afhankelijk is van de grootte van de vennootschap. De beperking geldt zowel voor de aansprakelijkheid ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden. Dit maximumbedrag moet ervoor zorgen dat het risico op bestuurdersaansprakelijkheid ook beter verzekerbaar wordt.

Concreet komt het erop neer dat een bestuurder van een nv of toekomstige besloten vennootschap nog slechts kan aangesproken worden tot een bepaald plafond, welke bij een wet vastgesteld bedrag is. Het plafond varieert tussen 125.000 euro en 12.000.000 euro, afhankelijk van het balanstotaal en de omzet van de vennootschap op datum van het laatst afgesloten boekjaar voorafgaand aan het instellen van de aansprakelijkheidsvordering. De aansprakelijkheidsbeperking geldt echter niet in geval van bedrieglijk opzet zoals misbruik van vennootschapsgoederen. Daarnaast geldt ze evenmin voor fiscale en parafiscale schulden.

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 juni 2019 - Stephanie Seré

Nieuwigheden aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2018

De wijzigingen voor inkomstenjaar 2018!

Lees meer
Fiscaal advies
25 juni 2019 - Veerle Slagmeulder

Deadline indiening aangifte vennootschapsbelasting

Uiterste indieningdatum

Lees meer
Fiscaal advies
17 juni 2019 - Marty Vankemmel

Verhuren met btw: optie of verplichting?

Meer verduidelijking omtrent kortdurende verhuur.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.