Nieuwe tool om inhoudingsplicht te checken

Fiscaal advies
27 maart 2017 - Lieve Nelissen

Nieuwe tool om inhoudingsplicht te checken

Doet u als professioneel een beroep op een (onder)aannemer, dan dient u aandacht te vestigen op de inhoudingsplicht bij uw betalingen. Leeft u die inhoudingsplicht niet na, dan kan dat immers voor u als opdrachtgever of aannemer ernstige gevolgen hebben. Om de check daarvan te vereenvoudigen hebben de fiscus en de RSZ daarvoor een nieuwe online tool ontwikkeld.

Die inhoudingsplicht geldt voor iedereen die door een (onder)aannemer werken laat uitvoeren, betrekking hebbende op het afbreken, onderhouden, reinigen, inrichten, herstellen, afwerken, verbouwen en bouwen van een onroerend goed. Dit geldt bijgevolg voor de opdrachtgever aannemer en onderaannemer. Ook in de bewaking- en vleessector geldt die inhoudingsplicht. Voor loutere privéwerken die u als natuurlijke persoon laat uitvoeren, geldt die inhoudingsplicht evenwel niet.

Concreet dient de opdrachtgever die werken door een aannemer laat uitvoeren of een aannemer die werken door een onderaannemer laat uitvoeren, bij de betaling van de factuur steeds na te gaan of de medecontractant sociale of fiscale schulden heeft. Is dat het geval, dan moet u resp. 35% en/of 15% van het factuurbedrag (excl. btw) inhouden en doorstorten aan de RSZ/en of FOD Financiën. Doet u die inhouding niet, dan kunt u daarvoor zwaar beboet worden. U wordt dan hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale en/of fiscale schulden van de (onder)aannemer waarop u een beroep doet.

Of u effectief geld moet inhouden, kunt u vrij eenvoudig nagaan. Vroeger hadden de fiscus en de RSZ daarvoor elk een aparte website ontwikkeld waarop u dan het ondernemingsnummer van de (onder)aannemer moest ingeven. De fiscus en de RSZ hebben nu de handen in elkaar geslagen en daarvoor een nieuwe online tool ontwikkeld (www.checkinhoudingsplicht.be). Nadat u het ondernemingsnummer van de (onder)aannemer heeft ingevoerd, geeft de online applicatie in real-time aan of er ‘ja’ dan wel ‘nee’ een inhoudingsplicht bestaat. Is het antwoord ‘nee’, dan wordt een attest van consultatie aangemaakt dat geldig is tot de datum die erop vermeld is. Als de factuur dan ten laatste op deze datum wordt betaald, moet er geen inhouding gebeuren. Het antwoord ‘ja’ is slechts geldig op de dag van de raadpleging. Wordt de factuur niet betaald op deze dag, dan moet u de website opnieuw raadplegen op het ogenblik van de effectieve betaling van de factuur.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!