Nieuwe tool om inhoudingsplicht te checken

Fiscaal advies
27 maart 2017 - Lieve Nelissen

Nieuwe tool om inhoudingsplicht te checken

Doet u als professioneel een beroep op een (onder)aannemer, dan dient u aandacht te vestigen op de inhoudingsplicht bij uw betalingen. Leeft u die inhoudingsplicht niet na, dan kan dat immers voor u als opdrachtgever of aannemer ernstige gevolgen hebben. Om de check daarvan te vereenvoudigen hebben de fiscus en de RSZ daarvoor een nieuwe online tool ontwikkeld.

Die inhoudingsplicht geldt voor iedereen die door een (onder)aannemer werken laat uitvoeren, betrekking hebbende op het afbreken, onderhouden, reinigen, inrichten, herstellen, afwerken, verbouwen en bouwen van een onroerend goed. Dit geldt bijgevolg voor de opdrachtgever aannemer en onderaannemer. Ook in de bewaking- en vleessector geldt die inhoudingsplicht. Voor loutere privéwerken die u als natuurlijke persoon laat uitvoeren, geldt die inhoudingsplicht evenwel niet.

Concreet dient de opdrachtgever die werken door een aannemer laat uitvoeren of een aannemer die werken door een onderaannemer laat uitvoeren, bij de betaling van de factuur steeds na te gaan of de medecontractant sociale of fiscale schulden heeft. Is dat het geval, dan moet u resp. 35% en/of 15% van het factuurbedrag (excl. btw) inhouden en doorstorten aan de RSZ/en of FOD Financiën. Doet u die inhouding niet, dan kunt u daarvoor zwaar beboet worden. U wordt dan hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale en/of fiscale schulden van de (onder)aannemer waarop u een beroep doet.

Of u effectief geld moet inhouden, kunt u vrij eenvoudig nagaan. Vroeger hadden de fiscus en de RSZ daarvoor elk een aparte website ontwikkeld waarop u dan het ondernemingsnummer van de (onder)aannemer moest ingeven. De fiscus en de RSZ hebben nu de handen in elkaar geslagen en daarvoor een nieuwe online tool ontwikkeld (www.checkinhoudingsplicht.be). Nadat u het ondernemingsnummer van de (onder)aannemer heeft ingevoerd, geeft de online applicatie in real-time aan of er ‘ja’ dan wel ‘nee’ een inhoudingsplicht bestaat. Is het antwoord ‘nee’, dan wordt een attest van consultatie aangemaakt dat geldig is tot de datum die erop vermeld is. Als de factuur dan ten laatste op deze datum wordt betaald, moet er geen inhouding gebeuren. Het antwoord ‘ja’ is slechts geldig op de dag van de raadpleging. Wordt de factuur niet betaald op deze dag, dan moet u de website opnieuw raadplegen op het ogenblik van de effectieve betaling van de factuur.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67
+32 (0)473 98 35 36

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
8 september 2018 - Stefaan Kindt

Fiscale voorzieningen aan banden gelegd

Winst van de vennootschap drukken door aanleg fiscale voorziening is aan banden gelegd.

Lees meer
Fiscaal advies
1 februari 2018 - Laurens Snauwaert

Btw-tarief voor werken aan schoolgebouwen?

Wanneer 6%?

Lees meer
Fiscaal advies
30 januari 2018 - Stefan Ghijsen

Sneller recht op uitkering, maar ook sneller aangifte doen

Nu reeds na 14 dagen recht op uitkering bij ziekte!

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.