Nu ook btw-aftrek op onvolledige factuur!

Fiscaal advies
24 oktober 2017 - Dominique Berteloot

Nu ook btw-aftrek op onvolledige factuur!

In principe moet een aankoopfactuur alle verplichte btw-vermeldingen bevatten opdat de btw op die factuur kan gerecupereerd worden. Tot op heden had de btw-Administratie hier een zeer strikte visie op, maar onder druk van Europese rechtspraak heeft ze haar standpunt recent echter wat bijgeschaafd. Een circulaire van 12 oktober 2017 geeft hieromtrent meer verduidelijking wat er dan zoal gewijzigd is.

Het Btw-wetboek legt in artikel 5 van K.B. nr. 1 een aantal verplichte vermeldingen op die op een aankoopfactuur moeten staan zoals uw btw-nummer, het adres van uw zaak, een omschrijving van de aangekochte goederen of verrichte dienstprestaties. Ontbreekt één van die btw-vermeldingen, dan was dat voor de btw-Administratie voldoende om de btw-aftrek op die factuur volledig te verwerpen. In de praktijk krijgt u daarop dan ook nog eens een boete omdat de btw immers ten onrechte werd gerecupereerd.

Vorig jaar heeft het Europese Hof van Justitie dat formalisme enigszins veroordeeld. Het hof huldigt daarbij het principe van ‘substance over form’. Zijn de materiële voorwaarden vervulden, dan moet er eigenlijk een btw-aftrek zijn mogelijk zijn en het ontbreken van een formeel opgestelde factuur mag daar in principe geen afbreuk aan doen. Heeft u m.a.w. een onvolledige factuur, dan moet het volgens het Hof mogelijk zijn om de btw alsnog te recupereren voor zover u dan op een andere manier kunt aantonen dat de aangekochte goederen of dienstprestaties wel degelijk voor uw onderneming bestemd zijn. U kan dan bv. verwijzen naar e-mailverkeer, offertes, contracten of andere documentatie.

In een recente circulaire heeft de btw-Administratie in navolging van de Europese rechtspraak ter zake haar standpunt herzien in die zin dat ze afstapt van het formalisme van een factuur. Is uw aankoopfactuur m.a.w. onvolledig, dan laat de btw-Administratie nu toe dat u dit rechtzet op basis van een gecorrigeerde factuur die dan uiteraard wel alle vermeldingen bevat en/of op basis van bijkomende elementen die betrekking hebben op de factuur en waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de goederen en/of diensten voor uw zaak bestemd zijn. U moet die rechtzetting wel tijdig aan de btw-Administratie bezorgen, nl. vóór dat de belastingcontrole beëindigd wordt.

Het soepele standpunt van de btw-Administratie geldt echter niet voor factuur waarop de zgn. verlegging van heffing van toepassing is of m.a.w. op factuur waarop u als gewone btw-plichtige de btw moet voldoen aan de Staat. Het gaat dan o.m. om facturen waarbij u goederen intracommunautaire verwerft of m.a.w. afneemt van een Europese (behalve België) btw-plichtige en die van een andere EU-lidstaat naar België vervoerd worden. Ook o.m. invoerfacturen, of factureren voor werken in onroerende staat die zonder btw uitgereikt worden en waarop u de btw moet voldoen, vallen niet onder de versoepelde regeling. Die facturen moet dus nog steeds alle verplichte vermeldingen bevatten wat maakt dat de btw-aftrek voor dergelijke facturen strenger beoordeeld wordt dan bij een ‘gewone’ factuur.  

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.