Oldtimer alleen voor privégebruik?

Accountancy
11 oktober 2017 - Serge Mesotten

Oldtimer alleen voor privégebruik?

Vaak wordt een auto gebruikt als uithangbord voor uw zaak. Zowel de btw als de fiscus zijn onlangs daaraan nog tegemoet te komen doordat de kosten van belettering volledig aftrekbaar zijn. De overige autokosten zoals kosten van onderhoud blijven voor de btw-Administratie wel beperkt aftrekbaar, nl. tot maximum 50%. In een zaak die onlangs voor de rechter kwam weigert de btw-Administratie die aftrek omdat een oldtimer louter en alleen voor privégebruik zou bestemd zijn, ook al wordt die oldtimer gebruikt om reclame te maken voor uw zaak. Klopt die redenering wel?

De kosten om reclame te laten aanbrengen op uw auto zijn echter geen autokosten, maar worden zowel door de btw-Administratie als door de fiscus als publiciteitskosten beschouwd die voor 100% aftrekbaar zijn. Het principe is echter dat de overige autokosten zoals onderhoudskosten wel onderworpen blijven aan de fiscale en btw-regels ter zake, d.w.z voor de fiscus voor maximaal 50% ten beloop van het beroepsgebruik en voor de btw-Administratie sowieso tot maximaal 50%, zelfs al ligt dat beroepsgebruik hoger dan 50%.

In een recente zaak die voor onlangs voor de rechter kwam had de btw-Administratie die aftrek tot 50% voor een oldtimer geweigerd omdat verondersteld werd dat een oldtimer louter en alleen een privégebruik impliceert. De band met de economische activiteit ontbrak volgens de Administratie. De belastingplichtige in kwestie was het hier terecht niet mee eens, des te meer omdat hij op zijn oldtimer de naam van zijn zaak had laten aanbrengen en die voor zijn zaak had geparkeerd om publiciteit te maken. Daarenboven had de belastingplichtige met oog op publiciteit voor zijn zaak met zijn oldtimer deel genomen aan een rally en de btw op kosten van spijzen en drank in dit verband volledig gerecupereerd. Ook daarvoor kon de belastingplichtige op weinig begrip rekenen van de btw-Administratie.

De rechter was echter niet eens met de btw-Administratie en gaf de belastingplichtige gelijk. Wat in deze zaak belangrijk was, was dat de belastingplichtige voldoende bewijzen voorhanden had om het publicitair karakter aan te tonen. Zo had hij o.m. foto’s gemaakt van zijn oldtimer voor de zaak en werd het ook zo gepubliceerd in een aantal magazines. Er was dus voldoende aangetoond dat er wel degelijk een band was met de economische activiteit van de belastingplichtige, nl. reclame maken voor zijn zaak. Daarenboven, aldus het Hof, is het niet aan de Administratie om een opportuniteitsoordeel te maken hoe publiciteit moet gevoerd worden. Het Hof ging zelfs zo ver dat ze ook de kosten van spijzen en drank gemaakt tijdens de rally als publicitaire kosten werden aanzien en bijgevolg volledig aftrekbaar.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.