Onbeperkt bijverdienen als gepensioneerde. Of toch niet?

Fiscaal advies, Juridisch advies
30 januari 2019 - Dominique Berteloot

Onbeperkt bijverdienen als gepensioneerde. Of toch niet?

In principe mag wie een rust- of overlevingspensioen geniet, onbeperkt bijverdienen. 
Maar dat geldt enkel voor gepensioneerden vanaf het jaar waarin zij 65 jaar geworden zijn of als ze bij het ingaan van het rustpensioen kunnen bewijzen dat ze een loopbaan van minstens 45 jaar achter de rug hebben. 
Gepensioneerden die daaraan niet voldoen, moet zich nog steeds houden aan bepaalde inkomensgrenzen. 
We zoomen graag even in op die grenzen voor het jaar 2019.

Niet elke gepensioneerde kan zomaar onbeperkt bijverdienen.
Enkel zij die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben of zij die een rustpensioen genieten een loopbaan van minstens 45 jaar kunnen bewijzen, vallen onder die regel. Zij mogen m.a.w. naast hun pensioen onbeperkt een activiteit als werknemer, ambtenaar of als zelfstandige uitoefenen zonder dat dit een weerslag heeft op hun wettelijk pensioen. Dat is bijvoorbeeld vooral van belang voor gepensioneerden die hun onderneming overlaten aan hun zoon of dochter, maar toch nog actief willen blijven in het bedrijf dat zij hebben opgericht.

Andere gepensioneerden moeten zich nog steeds aan inkomensgrenzen houden.
Respecteren zij die grenzen niet, dan heeft dit gevolgen voor hun wettelijk pensioen.
Het wettelijk pensioen wordt bij overschrijding van de grensbedragen, evenredig verminderd met het percentage van de overschrijding.
Zit een gepensioneerde bv. 25% boven de inkomensgrens, dan wordt het wettelijke pensioen ook met 25% verminderd.
Concreet komt het erop neer dat die overschrijding van 25% in ons voorbeeld door de gepensioneerde in het jaar volgend op het jaar van overschrijding moet terugbetaald worden.
Gaat een gepensioneerde in 2019 dus boven die grenzen, dan moet het exces in 2020 terugbetaald worden.

Onderstaand vindt u een schema van de geïndexeerde inkomensgrenzen zoals die gelden vanaf 1 januari 2019.
De grenzen verschillen naar gelang de activiteit van de bijverdienste als werknemer/ambtenaar, of als zelfstandige (al dan niet in combinatie met een activiteit als werknemer) wordt uitgeoefend.

Bijverdienste als

Kinderlast?

Vóór 65 jaar (vervroegd pensioen over gezinspensioen)

Vóór 65 jaar (enkel overlevingspensioen)

Vanaf 65 jaar (overlevings- of gezinspensioen)

 

Werknemer of ambtenaar

Neen

8.172 euro

19.027 euro

23.604 euro

Ja

12.258 euro

23.784 euro

28.712 euro

 

Zelfstandige of gemengd als zelfstandige én werknemer

Neen

6.538 euro

15.222 euro

18.883 euro

Ja

9.807 euro

19.027 euro

22.969 euro

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies, Juridisch advies
20 mei 2019 - Dirk van Collie

Belastingvermindering voor rechtsbijstandverzekering

Welke toepassingsvoorwaarden?

Lees meer
Fiscaal advies, Juridisch advies
31 januari 2019 - Lieve Nelissen

Huurgeld als onderhoudsgeld betalen én fiscaal aftrekken, kan dat?

Betaalt u een onderhoudsgeld?

Lees meer
Fiscaal advies, Juridisch advies
30 januari 2019 - Dominique Berteloot

Onbeperkt bijverdienen als gepensioneerde. Of toch niet?

Bent u reeds gepensioneerd?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.