Onderscheid voordeel alle aard woning binnenkort weggewerkt?

Fiscaal advies
27 maart 2018 - Peter Hacke

Onderscheid voordeel alle aard woning binnenkort weggewerkt?

Recentelijk heeft het Hof van beroep weeral geoordeeld dat het onderscheid inzake de berekening van het voordeel alle aard ‘gratis woning’ tussen natuurlijke personen en rechtspersonen discriminerend is vermits het verschil in behandeling niet kan verantwoord worden. De minister geeft zijn visie hierop.

Krijgt een persoon bv. een werknemer gratis een woning van zijn werkgever ter beschikking, dan wordt hij privé belast op een zgn. voordeel alle aard ‘gratis woning’. Dat voordeel wordt algemeen forfaitair berekend volgens een welbepaalde formule, zijnde 100/60 x het geïndexeerd kadastraal inkomen (ki) van de woning in kwestie. Voor een bedrijfsleider, die gratis in de woning van zijn vennootschap woont, is dat echter een duurdere kwestie. De formule voor de berekening van het voordeel dient dan immers nogmaals vermenigvuldigd te worden met 3,8 indien het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen hoger ligt dan EUR 745, wat in de meeste gevallen wel zo is. Dat komt bijna neer op een verviervoudiging van de te betalen belastingen.

In 2016 en 2017 heeft het Hof van beroep te Gent geoorloofd dat dit onderscheid ongrondwettig is. Er ligt een onverantwoord verschil tussen de terbeschikkingstelling door een natuurlijke persoon en door een rechtspersoon. Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden doordat een onderscheid wordt gemaakt tussen de situatie waarbij een natuurlijke persoon een woning gratis ter beschikking stelt, en die wanneer een rechtspersoon diezelfde woning ter beschikking zou stellen. Volgens de fiscus zou een bedrijfsleider zwaarder belast moeten worden omdat die doorgaans luxueuze woningen ter beschikking krijgen in vergelijking met ‘bescheiden’ woningen voor werknemers, maar die vlieger gaat niet op voor het hof van beroep. Het verschil in behandeling kan niet redelijk en objectief verantwoord worden.

In een recent arrest van het Hof van beroep te Gent is de zienswijze weer niet anders. De fiscus had in die zaak een subsidiaire aanslag gevestigd waarbij hij die forfaitaire berekening had verlaten, en zich had gebaseerd op de werkelijke huurwaarde. Echter, aldus het hof, blijft er nog een verschil bestaan tussen de wanneer de woning door een natuurlijke persoon ter beschikking wordt gesteld en waarbij een rechtspersoon dit doet. In beide gevallen moet teruggevallen worden de algemene forfaitaire berekening volgens het hof, dus 100/60 x geïndexeerd ki. Hoewel de fiscus nog cassatieberoep zou kunnen instellen, heeft de minister in tussentijd al verklaard het verschil te willen wegwerken. Volgens de minister zou het de bedoeling zijn om in alle gevallen de algemene formule toe te passen en het hogere forfait voor een rechtspersoon zou dus verdwijnen. Er zou ook een circulaire in de maak zijn die meer duidelijkheid moet verschaffen. Van zodra hier meer nieuws over gekend is, brengen wij u hiervan op de hoogte.  

terug naar overzicht

Peter Hacke

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.