Ontslag in tijden van Corona (bis)

Juridisch advies
16 juni 2020 - Alexander Colaert

Ontslag in tijden van Corona (bis)

De Kamer heeft op 11 juni 2020 unaniem het wetsvoorstel aangenomen waaruit volgt dat de opzeggingstermijn die door een werkgever wordt betekend tijdens de Corona-tijdelijke werkloosheid wordt opgeschort. De voorgestelde retroactieve werking is van de baan na het negatieve advies van de Raad van State. De wet krijgt dus pas uitwerking vanaf de publicatie (12 juni 2020) in plaats van vanaf het begin van de coronamaatregelen.

Opzeggingstermijn

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt met een opzeggingstermijn, dan wordt deze opzeggingstermijn in bepaalde gevallen geschorst. Dat is zo voor o.a. ziekte of ongeval, inhaalrust voor overuren, jaarlijkse vakantie, tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, enz. De schorsing van de opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zoals de Corona-tijdelijke werkloosheid, was daarentegen niet voorzien in het Belgische arbeidsrecht. 

Het goedgekeurde wetsvoorstel voegt de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toe aan het lijstje van schorsingsgronden van de opzeggingstermijn. Dit heeft tot gevolg dat een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer in Corona-tijdelijke werkloosheid wel kan beëindigen met een opzeggingstermijn, maar dat de opzeggingstermijn niet zal starten zolang de arbeidsovereenkomst om deze reden geschorst is. 

Wanneer u een werknemer tijdens Corona-tijdelijke werkloosheid (voorlopig tot 31 augustus 2020 mogelijk) ontslaat met een opzeggingstermijn die begint te lopen vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, dan zullen de dagen tijdelijke werkloosheid de opzeggingstermijn schorsen. 

Reeds ontslagen

Was uw werknemer op 12 juni 2020 al ontslagen met een opzeggingstermijn, dan zijn er twee verschillende gevallen:

  • Opzeggingstermijnen gestart op of na 1 maart 2020 
    • en nog steeds lopende op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad: de dagen tijdelijke werkloosheid schorsen de opzeggingstermijn, maar alleen voor wat betreft de dagen tijdelijke werkloosheid vanaf 12 juni 2020 (dus niet voor deze tussen 1 maart 2020 en 12 juni 2020);
    • en niet meer lopende op 12 juni 2020: geen (retroactieve) schorsing van de al afgelopen opzeggingstermijn.  
  • Opzeggingstermijnen al gestart voor 1 maart 2020: de opzeggingstermijn wordt in afwijking van de algemene regel niet geschorst. Het speelt daarbij geen rol of de opzeggingstermijn nog steeds liep op 12 juni 2020.

Bovenstaande geldt enkel voor een opzegging gegeven door een werkgever. Een opzegging uitgaande van een werknemer leidt niet tot schorsing van de opzeggingstermijn. 

terug naar overzicht

Alexander Colaert

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
7 juli 2020 - Alexander Colaert

Binnenkort schenkbelasting bij schenking voor Nederlandse notaris ! Vijf voor twaalf !

Tijd tot 1 december 2020!

Lees meer
Juridisch advies
16 juni 2020 - Alexander Colaert

Ontslag in tijden van Corona (bis)

Opzegtermijn geschorst?

Lees meer
Juridisch advies
11 juni 2020 - Alexander Colaert

De Corona – handelshuurlening:

Vlaamse Regering komt enkel tussen als de verhuurder water bij de wijn doet

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.