Onvolledige factuur voortaan geen probleem meer?

Accountancy
8 november 2016

Onvolledige factuur voortaan geen probleem meer?

U kunt de btw op inkomende facturen slechts in aftrek nemen wanneer u beschikt over een regelmatig opgestelde factuur. Onlangs heeft het Hof van Justitie echter enkele arresten geveld waarbij het recht op btw-aftrek niet zomaar kan geweigerd worden wanneer aan die voorwaarden niet voldaan is.

In principe moet een factuur alle vermeldingen bevatten die zijn opgenomen in artikel 5 K.B. W. BTW nr. 1. Het gaat onder meer om uw eigen btw-nummer, een volgnummer, een datum, een gedetailleerde omschrijving van de geleverde goederen en/of diensten en het toepasselijke btw-tarief. Bevat uw aankoopfactuur die vermeldingen niet, dan wordt ze als niet conform beschouwd. In dat geval komt het regelmatig voor dat een btw-controleur uw recht op btw-aftrek dan ook verwerpt en u een tevens boete oplegt wegens het ten onrechte in aftrek nemen van btw.

Het Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat een factuur slechts een middel is om uw btw-aftrek te beoordelen. Beschikt u over andere informatie om de materiële voorwaarden voor het recht op aftrek na te gaan, dan mag u zich ook daarop baseren volgens het Hof. Ontvangt u van een leverancier een niet-conforme factuur, dan kunt u terugvallen op andere documenten zoals een offerte, bestelbon, e-mails om aan te tonen dat u wel degelijk die goederen en/of diensten gekocht heeft. Uw btw-aftrek kan dus voortaan in principe niet automatisch geweigerd worden wanneer een bepaalde vermelding op uw factuur ontbreekt en u andere documenten kunt voorleggen aan uw btw-controleur om uw btw-aftrek te beoordelen.

De arresten van het Hof brengen goed nieuws voor de belastingplichtige, zeker omdat zij indruisen tegen het traditionele standpunt van de rechtspraak en de fiscus ter zake. Toch blijft enige voorzichtigheid geboden. Krijgt u immers een onvolledige factuur van uw leverancier, dan kan een controleur u en uw leverancier toch nog een boete opleggen. Wilt u dit vermijden, dan vraagt u toch nog best een creditnota en een nieuwe conform opgestelde factuur. Het valt immers ook nog af te wachten hoe de Btw-administratie zich zal aanpassen aan de zienswijze van het Hof. Het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd.

terug naar overzicht

Gerelateerde artikels

Accountancy
17 april 2024 - Serge Mesotten

Verplichting tot elektronische facturatie vanaf 01.01.2026: 120% kostenaftrek

Verhoogde kostenaftrek voor de extra kosten!

Lees meer
Accountancy
21 januari 2024 - Stefan Ghijsen

Voorafbetalingen belastingen een must!

Voorafbetalingen doen om belastingvermeerdering te vermijden!

Lees meer
Accountancy
27 december 2023 - Stefan Ghijsen

Fijne feesten en een warm en mooi 2024 gewenst!

Alaska wenst u fijne feesten en een mooi en warm 2024!

 

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!