Ook belastingvermindering voor giften aan stichtingen van universitair ziekenhuizen

Fiscaal advies
2 mei 2018

Ook belastingvermindering voor giften aan stichtingen van universitair ziekenhuizen

Nu de periode voor de indiening van uw aangifte personenbelasting is aangebroken, lijkt het ons nog eens nuttig te wijzen op de belastingvermindering die u kunt krijgen voor giften gedaan aan erkende instellingen. De mogelijkheid daartoe werd immers onlangs nog uitgebreid vermits nu ook giften aan stichtingen, opgericht door universitaire ziekenhuizen in aanmerking komen voor de belastingvermindering.

 In de eerste plaats willen we erop wijzen dat het modelformulier voor de indiening van uw aangifte personenbelasting, zoals op 29 maart 2018 gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, deels is geregionaliseerd waardoor er nu eigenlijk drie versies van de aangifte personenbelasting zijn, nl. een Vlaamse, Waalse en Brusselse versie. Dit heeft ertoe geleid dat een deel codes verdwenen zijn, wat de overzichtelijkheid van uw aangifte alleen maar ten goede komt. Die regionalisering heeft echter enkel betrekking op deel I. van uw aangifte, o.m. wat betreft uitgaven die recht geven op een belastingvermindering. Aan deel II, wat m.a.w. uw inkomsten als zelfstandige betreft, is dus niets gewijzigd.

Ook voor uw giften kunt u onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering krijgen. De belastingvermindering bedraagt 45% van het geschonken bedrag en staat los van de hoogte van uw inkomen. Het is wel vereist dat het gaat om giften van minstens 40 euro (aanslagjaar 2019) gedaan aan instellingen of organisaties die in de wetsbepaling ter zake uitdrukkelijk vermeld zijn of erkend zijn door de overheid, zoals bv. het Rode Kruis of giften aan erkende universitaire ziekenhuizen. Een gift van bv. 30 euro of een gift gedaan aan een instelling of vereniging die niet erkend is of niet wettelijk vermeld is, zoals aan uw lokale voetbalclub, komt bijgevolg niet in aanmerking voor een belastingvermindering.

Onlangs werd door de Kamer echter nog een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij ook giften aan stichtingen opgericht door erkende universitaire ziekenhuizen in aanmerking komen voor de belastingvermindering. Het goedgekeurde voorstel moet nog wel gepubliceerd worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, maar dat is nog maar een formaliteit. Het goede nieuws is ook dat die wijziging reeds geldt voor aanslagjaar 2018, of m.a.w. voor uw giften die u in 2017 gedaan heeft aan zo’n stichting.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Alexander Colaert

Ruling soepel voor plaatsing poorten aan 6% btw

Soepelere voorwaarden.

Lees meer
Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Dirk van Collie

Circulaire over samenwerkingsverbanden in (para)medische sector

BTW vrijstelling?

Lees meer
Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.