Ook de BTW-Administratie gaat dit jaar met vakantie

BTW
19 juli 2022 - Lieve Nelissen

Ook de BTW-Administratie gaat dit jaar met vakantie

Het indienen van BTW-aangiften en intracommunautaire opgaven is steeds een heuse opdracht. Net zoals de vorige jaren, werden de deadlines voor het indienen van de in de zomermaanden in te dienen aangiften uitgesteld. Hieronder leest u wat de nieuwe deadlines zijn, zowel voor gewone BTW-plichtigen als voor starters en wat er kan gebeuren met een eventueel BTW-tegoed.  

De deadlines voor de BTW-aangiften en intracommunautaire opgaven

Normaliter moet de BTW-aangifte ingediend worden ten laatste op de 20e dag van de maand volgend op de maand of het kwartaal waarin de BTW-handelingen gesteld werden, naargelang de BTW-plichtige een maand- of kwartaalaangever is. Voor de intracommunautaire opgaven gelden dezelfde deadlines. Zo moet de BTW-aangifte m.b.t. het eerste kwartaal of die m.b.t. de maand maart, uiterlijk 20 april ingediend zijn. Is de 20e een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de deadline verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

In principe moet de BTW-aangifte en de intracommunautaire opgave m.b.t. het tweede kwartaal/de maand juni 2022 en deze m.b.t. juli 2022, ingediend zijn tegen respectievelijk 20 juli 2022 en 22 augustus 2022 (vermits 20 augustus 2022 een zaterdag is).

Wie geniet van de kleine ondernemingsregeling inzake BTW, hoeft zich van deze deadlines niets aan te trekken vermits een BTW-kleine ondernemer is ontslaan van de verplichting om periodieke BTW-aangiften in te dienen.

Uitstel in de zomermaanden

Jaarlijks kondigt de BTW-Administratie een uitstel af voor de indieningsdata die vallen tijdens de zomermaanden, nl. de BTW-aangiften en intracommunautaire opgaven m.b.t. het tweede kwartaal/de maand juni en die m.b.t. de maand juli. Concreet zien de uitgestelde indieningsdata er als volgt uit:

tweede kwartaal / juni 2022

Uiterlijk 10 augustus 2022

juli 2022

Uiterlijk 9 september 2022

 

Bovenstaande uitgestelde data gelden niet voor de indiening van de aangifte in het kader van de ‘One Stop Shop’ (OSS). Hiervoor gelden afzonderlijke indieningsdata.

Geen uitstel van betaling

Het uitstel van de indieningsdata gaat evenwel niet gepaard met een uitstel van betaling in geval uit de BTW-aangifte een verschuldigd saldo blijkt.

De verschuldigde BTW moet steeds op de normale vervaldag betaald zijn, dus ten laatste op 20 juli 2022 (BTW-aangifte m.b.t. het tweede kwartaal/de maand juni 2022) en op 22 augustus 2022 (BTW-aangifte m.b.t. juli 2022). Wanneer laattijdig betaald wordt, worden nalatigheidsintresten aangerekend op het openstaande bedrag. De maandelijkse intrestvoet bedraagt 0,8%. Bedraagt de maandelijkse intrest minder dan 5 euro, dan wordt die niet ingevorderd.

BTW-tegoed terug vorderen?

Vertoont de BTW-aangifte een tegoed en wenst u dit tegoed terug te vorderen, dan kan u slechts beperkt gebruik maken van het uitstel verleend gedurende de zomermaanden.

De aangifte m.b.t. het tweede kwartaal/de maand juni 2022 moet uiterlijk op 22 juli 2022 ingediend zijn opdat een terugbetaling zou kunnen plaatsvinden.

Maandindieners die beschikken over een vergunning voor maandelijkse teruggave en starters, moeten hun aangifte m.b.t. juni 2022 en juli 2022 respectievelijk ingediend hebben ten laatste op 22 juli 2022 en 24 augustus 2022 opdat een terugbetaling zou kunnen plaatsvinden.

Extra uitstel voor de BTW-aangifte en intracommunautaire opgave m.b.t. het derde kwartaal/de maand september 2022

Uitzonderlijk is ook een uitstel voorzien voor de indiening van de BTW-aangifte m.b.t. het derde kwartaal/de maand september 2022. De indieningsdatum is verschoven van 20 naar 25 oktober 2022.

Wie een BTW-tegoed heeft en daarvan terugbetaling wenst, moet zijn BTW-aangifte indienen uiterlijk op 24 oktober 2022.

Ook hier geldt geen uitstel voor de betaling van de eventueel verschuldigde BTW over voormelde periode. Uiterlijk op de normale vervaldag, zijnde 20 oktober 2022 moet het saldo betaald zijn.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

BTW
19 juli 2022 - Lieve Nelissen

Ook de BTW-Administratie gaat dit jaar met vakantie

Nieuwe deadlines.

Lees meer
BTW
31 mei 2022 - Dominique Berteloot

Ondernemingen met openbare dienstverplichting

Uitbreiding naar BTW-belastingplichtigen die openbare dienstverplichtingen vervullen.

Lees meer
BTW
13 mei 2022 - Dirk van Collie

Fiscus richt schijnwerpers op inkomsten uit auteursrechten

We overlopen de spelregels.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!